Kurtyny powietrzne - Stavoklima Li DUALFLOW

Kurtyny powietrzne serii Li DUALFLOW stanowią uzupełnienie najpopularniejszej serii kurtyn powietrznych Li. Dzięki wykorzystaniu dwóch niezależnych strumieni powietrza -zimnego i ciepłego- kurtyny Li DUALFOW tworzą doskonałą barierę minimalizując straty energii w obiekcie. Li DUALFOW są przeznaczone do montażu poziomego naściennego lub podsufitowego.

  • Karta katalogowa
  • Sterownik
  • Materiały do pobrania

kurtyna-powietrzna-li-dualflow-stavoklima-ventia-01.jpg

kurtyna-powietrzna-li-dualflow-stavoklima-ventia-02.jpg

Sterownik Ditronic Touch

Dotykowy, wielofunkcyjny, procesorowy sterownik Ditronic Touch jest urządzeniem nowej generacji.
Nowoczesny design pozwala na umieszczenie sterownika w pomieszczeniach o wysokim standardzie.
Sterownik przeznaczony jest do montażu ściennego IP 20.
Jest dostarczany w zestawie z pomieszczeniowym czujnikiem temperatury.

Wymiary:
DITRONIC TOUCH
- szer. 125 x wys. 90 x gł. 33 [mm]

Funkcjonalność sterownika Ditronic Touch:

//pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/harmonogram.png

Harmonogram tygodniowy
Praca urządzenia zgodnie z nastawionym przedziałem czasowym.

//pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/zabezpieczenie_przeciwoblodzeniowe.png Zabezpieczenie przeciwoblodzeniowe
Każde urządzenie z nagrzewnicą wodną posiada w standardzie dwa poziomy ochrony przed zamarzaniem. W razie niebezpieczeństwa zamarznięcia otwiera się zawór i włącza sygnalizacja optyczna.
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/temperatura.png Ustawienia parametrów temperatury
Możliwość ustawienia parametrów czujnika temperatury dla trybu lato/zima, ochrony przeciwoblodzeniowej, minimalnej temperatury zewnętrznej oraz korekty pomiaru temperatury.
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/wybor_czujnika.png

Wybór czujnika regulacji temperatury
System umożliwia sterowanie temperaturą powietrza na wylocie kurtyny na podstawie wybranego czunika pomiaru temperatury. Do wyboru są dwa czujniki pomiaru: temperatury w pomieszczeniu lub temperatury na kratce wylotowej.

/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/czujnik_drzwiowy.png Czujnik drzwiowy
Praca kurtyny w funkcji położenia drzwi: otwarte/zamknięte.
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/zdalne_sterowanie_radiowe.png Zdalne sterowanie radiowe
Sterowanie kurtyną powietrzną za pomocą pilota zdalnego sterowania.
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/bms.png Nadrzędny system sterowania (BMS) - regulacja cyfrowa
Sterowanie poprzez dowolny, zewnętrzny system regulacji BMS. Standardowo obejmuje 3-stopniowe sterowanie prędkością wentylatora i mocą nagrzewnicy. W tym trybie urządzenie jest sterowane wyłącznie z systemu BMS (system zarządzania budynkiem).
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/bms_analog.png Nadrzędny system sterowania (BMS) - regulacja analogowa
Sterowanie poprzez analogowy zewnętrzny system regulacji BMS sygnałem 0-10 V. W tym trybie urządzenie jest sterowane wyłącznie z systemu BMS (system zarządzania budynkiem).
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/modbus.png Nadrzędny system sterowania (BMS) - Protokół MODBUS
Sterowanie poprzez protokół MODBUS z zewnętrznego systemu regulacji BMS. W tym trybie urządzenie jest sterowane wyłącznie z systemu BMS (system zarządzania budynkiem).
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/auto.png Tryb automatyczny
Praca urządzenia w trybie automatycznym, sterowanym z czujnika drzwiowego. Po zamknięciu drzwi, kurtyna powietrzna pracuje na pierwszym stopniu ogrzewania i pierwszej prędkości wentylatora. Po otwarciu drzwi, kurtyna przełącza się na bieg ustalony ze sterownika.
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/blokada.png Blokada klawiatury
Funkcja blokuje klawiaturę i uniemożliwia dostęp do urządzenia osób niepowołanych
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/limit_filtrów.png Licznik czasu pracy filtrów
Na podstawie zliczonej liczby godzin pracy wentylatora, określa moment okresowej wymiany filtrów.
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/termostat.png Praca z termostatem ograniczającym
Możliwośc wyłączenia ogrzewania lub całego urządzenia po osiągnięciu ustawionej na termostacie ograniczającym temperatury (termostat umieszczany zwykle na zewnątrz).
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/master_slave.png Master/Slave
Funkcja łączenia wszystkich modeli systemu w trybie master/slave. Sterownik oraz czujnik temperatury podłącza się tylko do jednostki nadrzędnej.
//pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/praca_awaria.png Sygnał praca/awaria
Wyprowadzenie bezpotencjałowego sygnału praca/awaria. Informacja o statusie pracy.
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/dzwiekowa_sygnalizacja.png Sygnalizacja dźwiękowa
Dźwiękowa sygnalizacja sterowania trybu pracy kurtyny powietrznej.
/pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/zewnetrzne_sterowanie.png Styk zewnętrznego sygnału sterującego
Możliwość sterowania sygnałem zewnętrznym (sygnał zezwolenia na pracę) z systemu nadrzędnego.
    /pliki/ventia/produkty/kurtyny_powietrzne/ditronic_opis/reczny_test.png Ręczny test zaworu
Możliwość sprawdzenia otwarcia i zamknnięcia zaworu z głowicą elektrotermiczną.