Ventia Wsparcie.
Ventia Wsparcie. Banner z serwisantem rekuperatorów Komfovent, operatorem callcenter i serwisantem klimatyzatorów Alpicair

Sprawdź długość gwarancji na swoje produkty

Słowniczek pojęć:

  • Data sprzedaży – data wystawienia dokumentu sprzedażowego przez firmę Ventia Sp. z o.o. dla Klienta (osoba zamawiająca produkt w firmie Ventia Sp. z o.o.).
  • Data produkcji – data produkcji urządzenia widoczna na tabliczce znamionowej.
  • Data uruchomienia – data wprowadzenia protokołu uruchomienia w systemie VENTIA | Wsparcie.

Podstawę wszystkich informacji stanowi Regulamin Sprzedaży VENTIA.

Długość trwania gwarancji na poszczególne produkty zakupione w VENTIA.

Gwarancja na zakupione w VENTIA produkty udzielana jest automatycznie. W przypadku produktów HAVACO i AlpicAir datą jej rozpoczęcia jest data sprzedaży. Natomiast dla rekuperatorów i central wentylacyjnych KOMFOVENT data jej zakończenia obliczana jest w oparciu o szereg danych, jakie posiadamy. Zobacz poniżej, w jaki sposób obliczana jest długość gwarancji na tą grupę produktów.

Centrale wentylacyjne i rekuperatory KOMFOVENT

Narysowane centrale Komfovent DOMEKT, Komfovent VERSO Standard, Komfovent RHP, Komfovent VERSO PRO 2, Komfovent Klasik

Standardowa gwarancja

Czas trwania: 27 miesięcy od daty sprzedaży, nie dłużej niż 40 miesięcy od daty produkcji.

Rekuperatory seria DOMEKT R, CF – warunki utrzymania standardowej gwarancji.

Do utrzymania gwarancji na urządzenia wymagane jest wykonywanie regularnych Małych przeglądów. Przeglądy mogą zostać wykonane przez użytkownika urządzenia i obejmują podstawowe czynności tj. wyczyszczenie urządzenia, wymiana filtrów. Każdy przegląd musi zakończyć się wpisem w elektronicznej książce gwarancyjnej.

Mały przegląd – może zostać wykonany przez użytkownika, lista granicznych dat wykonania.

1 przegląd
Data uruchomienia + 6 miesięcy.

2 przegląd
Data uruchomienia + 12 miesięcy.

3 przegląd
Data uruchomienia + 18 miesięcy.

4 przegląd
Data uruchomienia + 24 miesiące.

Centrale nawiewne seria DOMEKT S oraz centrale wentylacyjne seria VERSO, RHP, KLASIK – warunki utrzymania standardowej gwarancji.

Do utrzymania gwarancji na urządzenia wymagane jest wykonywanie regularnych Małych przeglądów. Przeglądy mogą zostać wykonane przez użytkownika urządzenia i obejmują podstawowe czynności tj. wyczyszczenie urządzenia, wymiana filtrów. Każdy przegląd musi zakończyć się wpisem w elektronicznej książce gwarancyjnej.

Lista granicznych dat wykonania obowiązkowych przeglądów:

1 przegląd
Data uruchomienia + 6 miesięcy.

2 przegląd
Data uruchomienia + 12 miesięcy.

3 przegląd
Data uruchomienia + 18 miesięcy.

4 przegląd
Data uruchomienia + 24 miesiące.

Jeżeli którykolwiek z przeglądów nie zostanie wykonany w terminie, gwarancja na urządzenie zostaje cofnięta.

Rozszerzona gwarancja +++

Czas trwania: 36 miesięcy od daty uruchomienia (data wprowadzenia protokołu uruchomienia w systemie VENTIA | Wsparcie), nie dłużej niż 42 miesiące od daty sprzedaży.

Rekuperatory seria DOMEKT R, CF – warunki otrzymania oraz utrzymania rozszerzonej gwarancji.

  • Rozszerzona gwarancja może zostać aktywowana wyłącznie 6 miesięcy od daty sprzedaży urządzenia.
  • Zostaje aktywowana wyłącznie po uzupełnieniu w systemie VENTIA | Wsparcie protokołu uruchomienia oraz przeglądu zerowego. UWAGA! Jeżeli protokół uruchomienia lub przegląd zerowy nie jest dodany, przyjmowana jest Standardowa gwarancja.
  • Do utrzymania gwarancji na urządzenia wymagane jest wykonywanie regularnych „Małych przeglądów”. Przeglądy mogą zostać wykonane przez użytkownika urządzenia i obejmują podstawowe czynności tj. wyczyszczenie urządzenia, wymiana filtrów. Każdy przegląd musi zakończyć się wpisem w elektronicznej książce gwarancyjnej w systemie VENTIA | Wsparcie.

Lista granicznych dat wykonania obowiązkowych przeglądów:

1 przegląd
Data uruchomienia + 6 miesięcy.

2 przegląd
Data uruchomienia + 12 miesięcy.

3 przegląd
Data uruchomienia + 18 miesięcy.

4 przegląd
Data uruchomienia + 24 miesiące.

Centrale nawiewne seria DOMEKT S oraz centrale wentylacyjne seria VERSO, RHP, KLASIK – w tym momencie nie prowadzimy akcji bezpłatnego rozszerzenia gwarancji.

Jeżeli którykolwiek z przeglądów nie zostanie wykonany w terminie, gwarancja na urządzenie zostaje cofnięta.

Asortyment
wentylacyjny HAVACO

Gwarancja udzielana na okres 24 miesiące od daty sprzedaży. Do utrzymania gwarancji konieczne jest spełnienie warunków wynikających z kart gwarancyjnych dostarczonych z urządzeniami.

Klimatyzacja
AlpicAir

Gwarancja udzielana na okres 60 miesięcy od daty sprzedaży. Do utrzymania gwarancji konieczne jest spełnienie warunków wynikających z kart gwarancyjnych dostarczonych z urządzeniami.

Pozostałe produkty
w dystrybucji

Gwarancja na pozostałe produkty z asortymentu Ventia Sp. z o.o. udzielana jest na zasadach zgodnych z warunkami producentów tych produktów. Informacje na jej temat każdorazowo znajdują się w kartach gwarancyjnych załączanych do produktu przez producenta.