Klapa przeciwpożarowa KTS-O-E z siłownikiem SMAY

Klapy przeciwpożarowe KTS-O-E przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia, dymu. Spełniają klasyfikację w zakresie odporności ogniowej EI120 (120 minut szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności). Spełnia normy PN-EN 15650 oraz PN-EN 13501-3. Skuteczność klap potwierdzona według normy PN-EN 1366-2.

  • Opis
  • Dane techniczne
  • Materiały do pobrania

Klapa przeciwpożarowa KTS-O-E z siłownikiem

Zastosowanie
Klapy przeciwpożarowe KTS-O-E przeznaczone są do montażu w instalacjach wentylacji jako przegrody odcinające, oddzielające strefę objętą pożarem od pozostałej części budynku. Powstrzymują rozprzestrzenianie się ognia, dymu. Spełniają klasyfikację w zakresie odporności ogniowej EI120 (120 minut szczelności ogniowej, izolacyjności i dymoszczelności). Spełnia normy PN-EN 15650 oraz PN-EN 13501-3. Skuteczność klap potwierdzona według normy PN-EN 1366-2.

Budowa
Klapy przeciwpożarowe KTS-O-E zbudowane są z korpusu wykonanego z blachy stalowej o grubości 1mm. Korpus posiada w całym obwodzie perforację na długości 35mm. Wewnątrz klapy zabudowana jest przegroda z płyt PROMATECT, a na krawędzi znajduje się uszczelka zapewniająca szczelność klapy w temperaturze otoczenia. W pozycji zamkniętej ruch ogranicza zderzak. Na korpusie znajduje się uszczelka zwiększająca objętość pod wpływem temperatury, dzięki czemu wypełnia ewentualne nieszczelności między korpusem, a przegrodą. W miejscu perforacji zamontowana jest druga uszczelka pęczniejąca.

Sposób działania
Zamknięcie przegrody klapy przeciwpożarowej następuje w wyniku zadziałania wyzwalacza termicznego typu BAE-72 lub BAE-72S, które odłączają zasilanie siłownika w temperaturze 72+/-5°C. Klapa posiada dwa mikrowyłączniki pokazujące aktualne polożenie przegrody klapy, alternatywnie można je odczytać na mechanicznym wskaźniku siłownika

Wykonania specjalne
Istnieje możliwość montażu termowyłącznika, który zamknie klapę w temperaturze 95 zamiast 72+/-5°C. Możliwe jest wykonanie odporne na chemikalia (stal kwasoodporna)

Powierzchnia czynna klap typu KTS-O-E

Typ Pow. czynna Prędkość Przepływ Prędkość Przepływ Prędkość Przepływ Prędkość Przepływ Masa
[m2] [m/s] [m3/h] [m/s] [m3/h] [m/s] [m3/h] [m/s] [m3/h] [kg]
DN 160 0,013 2 94 4 187 6 281 8 374 3,5
DN 200 0,022 158 317 475 634 6,1
DN 250 0,038 274 547 821 1094 7,7
DN 315 0,064 461 922 1382 1843 9,6
DN 355 0,083 598 1195 1793 2390 10,9
DN 400 0,107 770 1541 2311 3082 12,3
DN 450 0,139 1001 2002 3002 4003 13,8
DN 500 0,174 1253 2506 3758 5011 15,3
DN 560 0,221 1591 3182 4774 6365 17,2
DN 630 0,283 2038 4075 6113 8150 19,3

V[m/s] D [mm]
160 200 250 315 355 400 450 500 560 630
Lwa [dB(A)]
2 10 13 15 17 18 19 22 21 22 23
4 19 21 24 26 27 28 31 30 31 32
6 24 27 29 31 32 33 36 35 36 37
8 28 30 33 35 36 37 40 39 40 41