Pomieszczeniowy regulator temperatury RLA162 Siemens

Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja. Dwa analogowe wyj-ścia sterujące 0...10 V DC do sterowania ogrzewaniem i/lub chłodzeniem.

 • Opis
 • Dane techniczne
 • Materiały do pobrania

Pomieszczeniowy regulator temperatury RLA162

Pomieszczeniowy regulator temperatury stosowany w instalacjach wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych. Zwarta konstrukcja. Dwa analogowe wyj-ścia sterujące 0...10 V DC do sterowania ogrzewaniem i/lub chłodzeniem.

Zastosowanie

Rodzaje instalacji:

 • Małe instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne z własnym przygotowaniem powietrza
 • Małe instalacje grzewcze
 • Sekcja grzewcza większych instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych
 • Strefy wentylacyjne instalacji wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych z centralnym przygotowaniem powietrza

Rodzaje budynków:

 • Małe budynki mieszkalne
 • Budynki niemieszkalne wszelkiego rodzaju
 • Apartamenty z odpowiednim pomieszczeniem odniesienia
 • Pojedyncze pomieszczenia (np. sale konferencyjne, centra szkoleniowe)

Rodzaje urządzeń wykonawczych:

 • Siłowniki zaworów ogrzewania
 • Siłowniki zaworów chłodzenia
 • Siłowniki przepustnic powietrza
 • Zawory prądowe elektrycznych nagrzewnic powietrza
Parametr Wartość
Napięcie pracy 24V
Częstotliwość 50/60Hz
Pobór mocy 2VA
Zakres nastaw 0...10 K
Zakres regulacji wartości zadanej 8...30 °C
Wejście analogowe, sygnał DC 0...10 V
Wyjście analogowe, sygnał DC 0...10 V
Stopień ochrony IP30
Wymiary (S x W x G) 97 × 114 × 43 mm