Nowość! Poznaj rekuperatory Komfovent Domekt z automatyką C8.

Perfekcyjne rozwiązanie zaprojektowane z myślą o mieszkaniach i domach do 120 m2

Ikona montaż

Montaż Plug&Play

Ikona sterowanie online

Pełne sterowanie On-line – webserwer/Wifi

Ikona protokoły Modbus i Bacnet

Protokoły Modbus i BACnet

Ikona aplikacja Komfovent Control

Aplikacja Komfovent Control

Ikona gwarancja 3 lata

3 lata gwarancji

Ikona zdalne wsparcie

Zdalne wsparcie serwisowe on-line

Komfovent Domekt z automatyką C8 - Najmniejsze rekuperatory z NAJWIĘKSZYMI MOŻLIWOŚCIAMI
Zdjęcie Komfovent Domekt R 150 F
Domekt R 150 F – najmniejszy i najwydajniejszy w swojej kategorii!

Perfekcyjna akustyka, którą zapewnia wytłumienie warstwą aż 45 mm wełny mineralnej oraz zastosowanie ultra cichych i energooszczędnych wentylatorów EC.

Ikona wydajność

Wydajność:
156 m3/h przy 100Pa

Ikona powierzchnia

Optymalny do domu: ok 70 m2

Ikona wysokość rekuperatora

Wysokość:
zaledwie 280 mm!

Ikona odzysk ciepła

Sprawność:
82%

Ikona JPM

JPM:
0,33 W/(m3/h)

Kilka pozycji montażowych:

Sposoby montażu
Zdjęcie Komfovent Domekt R 300 F
Domekt R 300 F – nowy, płaski rekuperator przeznaczony do większych mieszkań.

Perfekcyjna akustyka, którą zapewnia wytłumienie warstwą aż 45 mm wełny mineralnej oraz zastosowanie ultra cichych i energooszczędnych wentylatorów EC.

Ikona wydajność

Wydajność:
307 m3/h przy 100Pa

Ikona powierzchnia

Optymalny do domu: ok 120 m2

Ikona wysokość rekuperatora

Wysokość:
zaledwie 280 mm!

Ikona odzysk ciepła

Sprawność:
82%

Ikona JPM

JPM:
0,3 W/(m3/h)

Kilka pozycji montażowych:

Sposoby montażu
Zdjęcie Komfovent Domekt R 200 V
Domekt R 200 V – okap i rekuperator w jednym

Dedykowany do montażu w zabudowie kuchennej z możliwością pełnienia funkcji okapu!

Ikona wydajność

Wydajność:
257 m3/h przy 100Pa

Ikona powierzchnia

Optymalny do domu: ok 100 m2

Ikona odzysk ciepła

Sprawność:
80%

Ikona JPM

JPM:
0,28 W/(m3/h)

Zdjęcie Komfovent Domekt R 300 V
Domekt R 300 V BESTSELLER lat 2018-2021 – teraz w nowej, lepszej odsłonie

Całkowicie nowa obudowa wykonywana z EPP.

Ikona wydajność

Wydajność:
324 m3/h przy 100Pa

Ikona powierzchnia

Optymalny do domu: ok 120 m2

Ikona odzysk ciepła

Sprawność:
85%

Ikona JPM

JPM:
0,28 W/(m3/h)

Zobacz co potrafi automatyka C8
Ptaszek

Tryb kontroli temperatury

Centrala wentylacyjna może kontrolować temperaturę nawiewu lub wywiewu, w zależności od wyboru użytkownika. Jeżeli użytkownik wybierze opcję pomieszczenie, temperatura będzie ustalana w oparciu o odczyt z czujnika zlokalizowanego w panelu sterowania

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Zbalansowane regulowanie temperatury

Wartość temperatury powietrza nawiewanego zostaje określona automatycznie na podstawie bieżącej temperatury powietrza wywiewanego, tzn. temperatura powietrza nawiewanego będzie miała taką samą wartość, jak powietrza wywiewanego

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Kontrola intensywności wentylatorów

Prędkość wentylatorów może być kontrolowana w zakresie 20-100%, dzięki czemu użytkownik możne w łatwy sposób ustawić odpowiednią intensywność wentylacji

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Kontrola pracy zewnętrznej nagrzewnicy lub chłodnicy

Opcjonalna, dodatkowa, kanałowa nagrzewnica lub chłodnica, może być aktywowana z poziomu interfejsu użytkownika. Dodatkowy wymiennik wodny lub bezpośredniego odparownia (DX) może zostać wykorzystany w trybie grzania i chłodzenia przez podłączenie do płyty głównej automatyki. Wymiennik może zostać wykorzystany jako kolejny krok pozwalający na osiągnięcie zadanej temperatury

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Programator tygodniowy

Możliwy jest wybór jednego z czterech fabrycznie ustawionych harmonogramów pracy urządzenia. W razie konieczności, programy można modyfikować. Użytkownik ma możliwość zaprogramowania okresów urlopowych. Wówczas centrala nie będzie pracowała w sposób ciągły, a jedynie od czasu do czasu uruchomi się celem przewietrzenia pomieszczeń

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Kontrola jakości powietrza (1 czujnik)

Po podłączeniu opcjonalnego, zewnętrznego czujnika jakości powietrza lub wilgotności wydajność centrali dostosowuje się automatycznie do aktualnych warunków. Rozwiązanie to zapewnia energooszczędne uzyskiwanie komfortowych warunków

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Odzysk chłodu

W okresie letnim jednostka odzyskuje chłód z powietrza wywiewanego z klimatyzowanych pomieszczeń

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Funkcja ECO

Funkcja polega na automatycznym utrzymaniu komfortowych warunków temperaturowych w pomieszczeniach poprzez zmniejszenie intensywności wentylacji, co zapobiega nadmiernemu wychłodzeniu lub przegrzaniu

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Free cooling ("darmowy chłód")

Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa od nastawionej, a temperatura zewnętrzna jest niższa, wówczas wymiennik ciepła przestaje pracować, a pomieszczenia schładzane są powietrzem zewnętrznym

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Wentylacja kontrolowana przez 1 zewnętrzny zacisk

Przepływ powietrza, może być kontrolowany przez zewnętrzny zacisk, który może zostać wykorzystany do zmiany intensywności wentylacji, dla przykładu w połączeniu z okapem kuchennym

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Sterowanie za pomocą przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej

Jeśli jednostkę podłączono do sieci wewnętrznej lub Internetu, możliwe jest sterowanie parametrami urządzenia za pomocą prostego interfejsu w przeglądarce internetowej na komputerze, lub za pomocą innego urządzenia mobilnego

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Osuszanie powietrza

Jeśli wilgotność względna w pomieszczeniu przekroczy ustawioną wartość graniczną, wydajność centrali wentylacyjnej jest zwiększana, aż wilgotność zostanie obniżona do wymaganego poziomu. Aby w pełni korzystać z tej funkcji , zaleca się wyposażenie centrali w agregat chłodniczy i dodatkowy kanałowy czujnik wilgotności

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Liczniki czasu pracy

Monitorowanie czasu pracy wentylatorów, wymiennika ciepła oraz nagrzewnicy. Dzienny, miesięczny oraz całkowity czas pracy, dający możliwość analizy pracy urządzenia

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Czasowe tryby pracy

Trzy tryby pracy można uruchomić na określony czas bez zmiany zaprogramowanego harmonogramu tygodniowego. Użytkownik dla żądanego trybu, może ustawić czas pracy od 1 do 300 minut, wybrany tryb pracy ignoruje nastawę harmonogramu tygodniowego

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Praca na żądanie

Centrala wentylacyjna będzie pracować w momencie gdy jakość powietrza w przestrzeni wentylowanej spadnie poniżej zadanej wartości. Do korzystania z funkcji wymagany jest dodatkowy czujnik jakości powietrza lub panel sterowania, który posiada zintegrowany czujnik wilgotności powietrza

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Wskazanie poziomu zabrudzenia filtrów

Wskazanie poziomu zabrudzenia filtrów określany jest w zależności od czasu i intensywności pracy jednostki. Jeśli zbliża się czas wymiany filtrów, użytkownik zostanie o tym poinformowany stosownym komunikatem

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Zabezpieczenie wymiennika ciepła przed przemarznięciem

Specjalny algorytm zabezpieczający wymiennik przed przemarznięciem, wykorzystujący przepustnicę by-pass oraz zmianę prędkości wentylatorów, daje możliwość ciągłej pracy nawet podczas niskich temperatur zewnętrznych (do -10oC). Możliwość zastosowania dodatkowego zabezpieczenia w postaci nagrzewnicy wstępnej

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Wskazanie awarii wymiennika ciepła

W centralach wyposażonych zarówno w wymiennik przeciwprądowy jak i obrotowy sprawdzana jest sprawność temperaturowa odzysku ciepła. Jeśli wartość ta jest zbyt niska, użytkownik zostaje poinformowany stosownym komunikatem

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Zabezpieczenie przed przemarznięciem wodnej nagrzewnicy powietrza

W przypadku kanałowej nagrzewnicy wodnej zapewniona jest maksymalna ochrona przed zamarzaniem wody w trakcie działania urządzenia. W okresie zimowym nawet w przypadku czasowego wyłączenia urządzenia, realizowany jest obieg ciepłej wody przez nagrzewnicę, jako dodatkowe zabezpieczenie przed możliwym uszkodzeniem

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy elektrycznej

W przypadku przegrzania, elektryczna nagrzewnica powietrza wyłącza się automatycznie, zapobiegając uszkodzeniu samej nagrzewnicy oraz innych elementów urządzenia. Dodatkowo, jeżeli urządzenie zostanie zatrzymane w trakcie realizowania procesu ogrzewania, wentylatory będą prowadzić proces studzenia nagrzewnicy elektrycznej przez odpowiedni, obliczony przez automatykę czas

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Awaryjne wyłączanie w przypadku pożaru

Alarm pożarowy może być wywołany sygnałem zewnętrznym kiedy centrala podłączona jest do centrali pożarowej. Urządzenie wyposażone jest też w alarm wewnętrzny uruchamiający się kiedy temperatura wewnątrz centrali lub kanałach wentylacyjnych znacząco wzrasta

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Kontrola klap przeciwpożarowych

Możliwość monitorowania i wykonywania okresowych testów systemu klap przeciwpożarowych, bezpośrednio z pozycji panelu sterowania. Zewnętrzny sterownik klapy przeciwpożarowej, stale sprawdza funkcjonalność klap przeciwpożarowych i przekazuje informacje zwrotne do system wentylacji

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Awaryjne wyłączenie w przypadku osiągnięcia krytycznej temperatury

W przypadku uzyskania zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury powietrza nawiewanego, centrala wyłącza się automatycznie

Rozwin

Rozwiń opis

Ptaszek

Inteligentna autodiagnostyka

Funkcja sprawdza sterownik oraz wszystkie elementy centrali wentylacyjnej. Jeżeli wykryta zostanie usterka, urządzenie wyłącza się jednocześnie wyświetlając odpowiedni komunikat

Rozwin

Rozwiń opis

Wizualizacja Komfovent Domekt R 150 F
Wizualizacja Komfovent Domekt R 200 V
Wizualizacja Komfovent Domekt R 300 F