Najważniejsze informacje o inwestycji

Name:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Rodzaj budynku:

Obiekty użyteczności publ.

Miasto:

Kielce

Rozwiązanie:

Komfovent VERSO, DOMEKT

Modele central:

Komfovent VERSO R 1200 FE; DOMEKT R 400 FE; DOMEKT R 250 FE


Komfovent VERSO R 1200 FE (3 szt)

Komfovent DOMEKT R 400 FE (91 szt.)

Komfovent DOMEKT R 250 FE (58 szt.)

Opis :

Zastosowano podwieszane centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD i KOMFOVENT DOMEKT. Jeden z największych budynków użyteczności publicznej w Kielcach. Wentylowane są wszystkie pomieszczenia urzędu. Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają odpowiednią wentylację, grzanie oraz chłodzenie we wszystkich pomieszczeniach urzędu.

Z czym musieliśmy się zmierzyć

Wyzwaniem na inwestycji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego był fakt, iż na obiekcie brakowało źródeł ciepła i chłodu. Zdecydowano się na współpracę central wentylacyjnych Komfovent z gazowymi pompami ciepła oraz klimakonwektorami. Ponadto wentylacja na budynku ma charakter zdecentralizowany, co oznacza mniejszy problem ze znalezieniem miejsca na montaż urządzeń (w większości są to centrale podwieszane), łatwiejsze serwisowanie (nie pracuje wyłącznie aktualnie serwisowana centrala) oraz możliwość ustawienia parametrów pracy indywidualnie dla każdego
biura.