Najważniejsze informacje o inwestycji

Name:

Galeria Handlowa Herby

Rodzaj budynku:

Centra i galerie handlowe

Miasto:

Kielce

Rozwiązanie:

Komfovent REGO (obecny DOMEKT)

Modele central:

Komfovent REGO 500 HW; REGO 900 HW; REGO 1200 HW; REGO 1600 HW

Komfovent REGO 500 HW (2 szt.); REGO 900 HW; REGO 1200 HW (2 szt.)

Komfovent REGO 1600 HW

Opis :

Wszystkie wynajmowane lokale wyposażone będą w indywidualne systemy wentylacji nawiewno- wywiewnej oraz klimatyzację. Każdy z lokali posiada własny węzeł sanitarny, przestrzeń socjalną i biurową (zaplecze). Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają odpowiednią jakość powietrza w całej Galerii.

Dlaczego Komfovent

W zastosowanych centralach wentylacyjnych wybrano nagrzewnice wodne ułatwiające regulację mocy w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Ponadto zastosowane wentylatory EC umożliwiają płynną regulację wydajności urządzeń. Łącząc obie cechy za pomocą zaawansowanej, zintegrowanej automatyki sterowania, możliwe jest dostosowanie wydajności i mocy do bieżących potrzeb Galerii Handlowej, co ogranicza koszty użytkowania.