Najważniejsze informacje o inwestycji

Name:

Mazowiecki Instytut Kultury

Rodzaj budynku:

Obiekty użyteczności publ.

Miasto:

Warszawa

Rozwiązanie:

Komfovent VERSO PRO, VERSO, DOMEKT

Modele central:

Komfovent VERSO PRO R-40; VERSO, DOMEKT

Komfovent VERSO PRO R 40

Opis :

Zastosowano centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT VERSO STANDARD oraz KOMFOVENT DOMEKT. Mazowiecki Instytut Kultury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego. Swoją siedzibę ma na ulicy Elektoralnej w Warszawie w zabytkowym budynku. To nowoczesny ośrodek edukacji kulturalnej i badań. Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza we wszystkich pomieszczeniach Instytutu.

Z czym musieliśmy się zmierzyć

Wyzwaniem podczas realizacji Inwestycji był fakt, iż Mazowiecki Instytut Kultury jest obiektem zabytkowym, wobec czego brakowało miejsca na zlokalizowanie central wentylacyjnych. Dużą zaletą i decydującym argumentem przy wyborze rozwiązań Komfovent były kompaktowe wymiary urządzeń, dzięki czemu znalezienie miejsca na montaż nie stanowiło problemu. Małe gabaryty stworzyły kolejny problem, jakim są obowiązujące przepisy Ekoprojekt 2018. Dzięki temu, że centrale wentylacyjne Komfovent są urządzeniami energooszczędnymi, a zastosowane podzespoły najwyższej jakości sprawiły, iż przepisy ErP 2018 nie stanowiły żadnej przeszkody.