Najważniejsze informacje o inwestycji

Name:

Hala sportowa w Celestynowie

Rodzaj budynku:

Obiekty sportowe

Miasto:

Celestynów

Rozwiązanie:

KOMFOVENT RHP PRO

Modele central:

KOMFOVENT RHP PRO 50

KOMFOVENT RHP PRO 50

Opis :

Centrala wentylacyjna Komfovent RHP PRO oprócz samej wentylacji, zapewnia całej hali sportowej oraz jej zapleczu (szatnie, pomieszczenia socjalne) również funkcję grzania i chłodzenia

Dlaczego Komfovent:

W Hali Sportowej w Celestynowie najistotniejszą cechą, którą musiały charakteryzować się zastosowane urządzenia były niskie dopuszczalne koszty codziennej pracy. Pierwszym wyborem Inwestora był typowy układ centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepła oraz kanałową chłodnicą freonową. Po przeanalizowaniu kosztów pracy zaproponowaliśmy układ alternatywny – centralę wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym i zintegrowaną pompą ciepła. Uzyskane współczynniki COP na poziomie 14 są nieosiągalne dla typowego układu chłodniczego. Ponadto korzystniejsze położenie sprężarki (wewnątrz centrali po stronie powietrza wyciąganego z pomieszczeń) wpływa na uzyskanie oszczędności na poziomie ok. 30%, w stosunku do pierwotnego układu.