Najważniejsze informacje o inwestycji

Nazwa:

Centrum Handlowe Aria

Rodzaj budynku:

Centra i galerie handlowe

Miasto:

Szczecinek

Rozwiązanie:

Komfovent RHP PRO

Modele central:

Komfovent RHP PRO 30; RHP PRO 50; RHP PRO 70

Komfovent RHP PRO 30; RHP PRO 50; RHP PRO 70

Opis :

Zastosowano centrale Komfovent RHP PRO z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła oraz zintegrowaną, rewersyjną pompą ciepła. Centrum handlowe Aria to bardzo dobrze zlokalizowana kompleksowa galeria w Szczecinku. Centrale wentylacyjne stanowiły jeden z elementów, mających na celu usprawnienie funkcjonowania już istniejącego budynku. Urządzenia Komfovent obsługują owierzchnie sklepowe.

Z czym musieliśmy się zmierzyć.

W Galerii Handlowej zastosowano nietypowy dla takich obiektów typoszereg central RHP – urządzeń z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła oraz zintegrowaną, rewersyjną pompą ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano współczynniki COP wynoszące nawet 15 – wartość niespotykaną w typowych układach chłodniczych. Przekłada się to bezpośrednio na znacznie niższe koszty chłodzenia Galerii Handlowej, zarówno w przypadku mniejszej wielkości jednostek klimatyzacyjnych i ich niższych cen zakupowych, jak i kosztów pracy klimatyzatorów. Ponadto centrale wentylacyjne dostosowują
wydajność do bieżącego obłożenia Galerii przynosząc dodatkowe oszczędności związane z eksploatacją central wentylacyjnych.