Najważniejsze informacje o inwestycji

Name:

Sanktuarium i parafia NMP Nieustającej Pomocy

Rodzaj budynku:

Obiekty użyteczności publ.

Miasto:

Jaworzno

Rozwiązanie:

KOMFOVENT VERSO STANDARD i KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

KOMFOVENT VERSO R 2500 UHE
KOMFOVENT DOMEKT R 700 VE
KOMFOVENT DOMEKT R 700 HE

KOMFOVENT VERSO R 2500 UHE

KOMFOVENT DOMEKT R 700 VE

KOMFOVENT DOMEKT R 700 HE

Opis :

Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na parterze mieści się kancelaria Parafii, na wyższych piętrach mieszkania księży i sióstr. Na całym dachu kościoła są wyłożone panele fotowoltaiczne, które zasilają oświetlenie i ogrzewanie kościoła. Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za odpowiednią wentylację kościoła oraz budynku plebanii.

Dlaczego KOMFOVENT:

Inwestor duży nacisk kładł na energooszczędność i ekologię zastosowanych rozwiązań. Na etapie prac projektowych wykazaliśmy inwestorowi znaczne potencjalne oszczędności związane z eksploatacją central wentylacyjnych Komfovent z wymiennikami obrotowymi, względem innych dostępnych rozwiązań. Ważnym aspektem było również inteligentne, rozbudowane sterowanie centralą, pozwalające na maksymalne ograniczenie zużywanej energii elektrycznej.