AlpicAir System VRF jednostki wewnętrzne - konsole

Najważniejsze cechy produktu

  • Wydajność: 2,2 – 5,0 kW.

  • Wielostopniowa regulacja obrotów wentylatora. W trybie chłodzenia łopatki klimatyzatora kierują zimne powietrze w kierunku sufitu (górnym wylotem powietrza), a w trybie grzania ciepłe powietrze nawiewane jest bezpośrednio w kierunku podłogi (dolnym wylotem powietrza).

  • Wysokowydajne filtry o wydłużonym czasie skutecznej ochrony oczyszczają powietrze z zanieczyszczeń w postaci kurzu i pyłków, pozostawiając je czyste i świeże przez długi czas.

  • Wysoko wydajna pompka skroplin o maksymalnej wysokości podnoszenia do 1 m, znacząco ułatwia instalację odpływu kondensatu oraz bezpieczne jego odprowadzenie.

  • Karta katalogowa
  • Materiały do pobrania