Centrale wentylacyjne Komfovent KLASIK-Hg w wykonaniu higienicznym

Centrale higieniczne używane są w sytuacjach, gdy standardowy sprzęt nie spełnia wymogów i norm wyposażenia higienicznego. Może to być sprzęt wentylacyjny przeznaczony do takich obiektów jak szpitale, poradnie, ośrodki chirurgiczne i ambulatoryjne, a także budynki z branży produktów medycznych, produkcji chemikaliów farmaceutycznych oraz branży farmaceutycznej.

Najważniejsze cechy produktu

 • Najszerszy wachlarz dostępnych opcji. Program  doboru central z serii KLASIK oferuje najszerszy wachlarz opcji.

 • Wentylatory EC (elektronicznie komutowane) klasy Super Premium IE4 lub wentylatory PM (z magnesem stałym) klasy Ultra Premium IE5.

 • Certyfikaty jakości. Program doboru central oraz centrale z serii KLASIK są testowane w największych niezależnych laboratoriach: Eurovent, TÜV, RLT.

 • Zgodność z międzynarodowymi normami. Wszystkie centrale z serii KLASIK zostały zaprojektowane i wykonane zgodnie z normami LST, EN (EN 13053, EN 13779, EN 1886), VDI (VDI 6022, VDI 3803/1), RLT (RLT 01).

 • Opis
 • Automatyka
 • Program doboru
 • Dla projektanta
 • Materiały do pobrania

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT KLASIK S Hg, RA Hg

 • Do wentylacji pomieszczeń higienicznych oraz czystych.
 • Gładkie powierzchnie wewnętrzne, bez porowatych elementów lub ostrych krawędzi, zapewniają ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń oraz bakterii chorobotwórczych
 • Wszystkie powierzchnie są dodatkowo uszczelniane spoiwami pyłoszczelnymi
 • Wszystkie powierzchnie obudowy mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, która umożliwia mycie centrali za pomocą środków dezynfekujących

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT KLASIK to urządzenia przeznaczone do zastosowania w projektach o szczególnych wymaganiach. Mogą być wyposażone w system odzysku ciepła lub funkcjonować w konfiguracji central nawiewnych lub wyciągowych. W zależności od wymagań użytkownika mogą być oferowane jako monoblok lub w konfiguracji wielomodułowej. Szkielet urządzeń KLASIK jest zbudowany z systemu profili aluminiowych, a panele obudowy z blachy ocynkowanej lub blachy kwasoodpornej. Izolację stanowi wełna mineralna grubości 45mm. Na zamówienie obudowa może być pomalowana proszkowo. Standardowo centrale wyposażone są w specjalne uszczelki gwarantujące wysoką szczelność urządzenia oraz izolację akustyczną. Wszystkie drzwi inspekcyjne urządzenia wyposażone są w klamki z możliwością blokady. Istnieje możliwość instalacji urządzeń KLASIK na zewnątrz budynków. Opcjonalne wyposażenie central: regulowane stopy, okna inspekcyjne, podświetlenie sekcji, itp. Urządzenia mogą być wyposażone wg specyficznych wymagań projektowych. Obudowa central klasik odpowiada klasie A pod względem szczelności oraz klasie T3 pod względem przenikania ciepła wg normy EN1886

Wydajność i wymiary central wentylacyjnych Komfovent

Centrale KLASIK są dostępne w 14 wielkościach. Ich wydajności wynoszą od 1000 m3/h do 90000 m3/h. Na indywidualne zamówienie dostępne są jednostki o większych wydajnościach. Centrale KLASIK moga być wyposażone w nagrzewnice wodne lub elektryczne, chłodnice wodne lub bezpośredniego odparowania, filtry powietrza od klasy G3 do F9, wymiennik ciepła obrotowy, krzyżowy lub glikolowy, wentylatory typu Plug-in lub z napędem pasowym, nawilżanie parowe lub nawilżanie mgłą wodną, tłumiki akustyczne

Program doboru central KOMFOVENT KLASIK

Dobór techniczny urządzeń Klasik wykonywany jest według indywidualnych wymagań projektowych przez dział techniczny Komfovent. Dobory wykonywane są przy użyciu zaawansowanej aplikacji komputerowej, która umożliwia dobór jednostek w dowolnej konfiguracji i na dowolne parametry pracy. Program dokonuje wszelkich wyliczeń parametrów powietrza ulegającego obróbce w centrali wentylacyjnej, wyliczenia konstrukcyjne, akustyczne, wyliczenia sprawności , energetyczne, parametry czynników technologicznych takich jak woda grzewcza i lodowa, glikol, parametry zasilania elektrycznego etc. Program generuje szczegółową kartę doborowa ze wszystkimi parametrami, rysunkami urządzenia.

Centrale serii Klasik to nowoczesne urządzenia przeznaczone do najróżniejszych obiektów. Swoje zastosowanie znajdują zarówno w obiektach użyteczności publicznej jak i obiektach przemysłowych. Niestandardowe wykonania, mocna i wytrzymała konstrukcja, nowoczesne i energooszczędne podzespoły sprawiają, że urządzenia Komfovent KLASIK stanowią podstawę trwałej i ekonomicznej eksploatacji instalacji wentylacyjnej.

Możliwe warianty doboru:

 • Program umożliwia dobór urządzeń KLASIK na wymagane parametry (wydajności od 1000 do 120000 m3/h)
 • Centrale w konstrukcji monobloku lub wielobloku
 • Możliwy dobór trzech rodzajów odzysku ciepła: wymienniki obrotowe, krzyżowe oraz glikolowe
 • Program generuje plik PDF z dobraną centralą oraz obliczeniami technicznymi urządzenia: wymiary urządzenia, parametry powietrza na jakie została dobrana centrala, wydajności, sprawności odzysku, zużycie energii, wymiary paletowe do transportu, akustyka, szczegółowe parametry podzespołów w tym nagrzewnice (wodne/elektryczne), chłodnice (wodne/freonowe) i wiele innych
 • Możliwe wykonania niestandardow: blach kwasoodporna, malowane wnętrze, epoksydowane wymienniki, wukonania basenowe, wykonaia przeciwwybuchowe (Ex), wykonania szpitalne (Atest PZH)
 • Dowolny układ sekcji, dodatkowe puste sekcje, sekcje nawilżania, sekcje tłumienia, sekcje recyrkulacji etc.
 • Możliwość zamówienia okablowanej fabrycznie automatyki

komfovent program doboru central rhp ventia

komfovent program doboru central verso ventia