Warsztat praktyczny

Natężenie dźwięku przy najczęściej stosowanych rozwiązaniach.

Urządzenie pomiarowe:

Miernik Testo 815

Testo 815

Urządzenie pomiarowe:

Domekt-R450-V z automatyką C6M

Domekt-R450-V z automatyką C6M

wentylator nawiewny

Wentylator nawiewny:
70%

wentylator wywiewny

Wentylator wywiewny:
70%

tło

Tło:
36 dB

Musimy zdać sobie sprawę, że poziom dźwięku jest bardzo rozbudowanym i specyficznym zagadnieniem. Między innymi, z uwagi na to, że ludzkie ucho dokonuje silnego „spłaszczenia i przefiltrowania” odbieranego dźwięku przez co wzrost hałasu jest logarytmiczny, a nie liniowy. Oznacza to, że dwukrotny wzrost słyszalnego dźwięku to wzrost poziomu jego natężenia zaledwie o 3 dB. Analogicznie, 10 krotny wzrost słyszalnego dźwięku to wzrosty poziomu jego natężenia o 10 dB.

WARSZTAT PRAKTYCZNY. Natężenie dźwięku przy najczęściej stosowanych rozwiązaniach

Wolisz wersję PDF?
Pobierz plik.

Pobierz plik PDF

Elementy, które mają wpływ na końcową akustykę instalacji wentylacji mechanicznej:

filtr

Brak regularnej wymiany filtrów powietrza.

anemostat

Źle dobrane anemostaty, kratki wylotowe, kratki nawiewne.

szczelność

Brak przeprowadzonej próby szczelności instalacji.

instalacja

Całość instalacji rozprowadzona z wykorzystaniem przewodów elastycznych izolowanych.

tłumik

Brak zastosowania sztywnych tłumików na instalacji, lub instalacja tłumików na niewłaściwym odcinku instalacji.

średnica

Zbyt mały przekrój przewodów wentylacyjnych w stosunku do ilości transportowanego powietrza, powodujący wzrost prędkości.

średnica

Częste zmiany kierunków instalacji, pod zbyt ostrym kątem np. 90°, wpływające bezpośrednio na niepotrzebne zwiększenie oporów instalacji.

Instalacja wykonana niezgodnie z „zasadami sztuki” oprócz dyskomfortu użytkowników będzie powodować zwiększenie kosztów eksploatacyjnych. Centrala wentylacyjna podłączona do błędnie wykonanej instalacji, aby pokonać jej opory, będzie pracować na większych obrotach, generować wyższy poziom natężenia dźwięku oraz narażać inwestora na straty ekonomiczne. Dlatego kluczowe jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji wentylacyjnej przez doświadczonych specjalistów z branży wentylacyjnej.

średnica

Podstawa prawna.
Zasady montażu instalacji wentylacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie wraz z późniejszymi zmianami.

UWAGA! Poniższy materiał ma charakter wyłącznie praktycznego, warsztatowego opracowania zagadnienia. Wszystkie zaprezentowane pomiary zostały przeprowadzone w warunkach najbardziej zbliżonych do tych, jakie może zastać instalator na inwestycji. Nie należy traktować ich, jako wyników oficjalnych badań. Nie zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych i mają wyłącznie praktyczny charakter poglądowy. Zaprezentowane rozwiązania wykonawcze są odzwierciedleniem faktycznie, najczęściej spotykanych rozwiązań z uwzględnieniem najczęściej popełnianych błędów. Nie należy ich traktować, jako wytycznych czy oficjalnych rekomendacji.