Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza, jakim oddychamy i skupia się na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Program jest skierowany wyłącznie dla termomodernizowanych budynków.

Aby centrala wentylacyjna mogła zostać objęta dofinansowaniem musi spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

Centrale KOMFOVENT DOMEKT przewyższają stawiane wymagania – zobacz nasze dedykowane urządzenia:

Domekt R 300 V

Odzysk ciepła
85%
Wydajność
320 m3/h

Domekt R 400 V

Odzysk ciepła
86%
Wydajność
287 m3/h

Domekt R 450 V

Odzysk ciepła
85%
Wydajność
472 m3/h

Domekt R 500 V

Odzysk ciepła
85%
Wydajność
630 m3/h

Domekt CF 150 F

Odzysk ciepła
95%
Wydajność
157 m3/h

Domekt CF 250 F

Odzysk ciepła
86%
Wydajność
295 m3/h

Domekt CF 400 V

Odzysk ciepła
88%
Wydajność
390 m3/h

Domekt CF 500 F

Odzysk ciepła
87%
Wydajność
521 m3/h

Domekt 700 V

Odzysk ciepła
88%
Wydajność
637 m3/h

Domekt 700 H

Odzysk ciepła
88%
Wydajność
651 m3/h

* Dokładne informacje:
Część 1
Część 2