RUNDA 1.

Nowy samouszczelniający system rozdzielaczowy klasy premium!

CZAS START

Użyj sprayu smarującego. Praca będzie znacznie wygodniejsza.

Włóż kanał wentylacyjny HAVACO Flexo DUCT w króciec Flexo BOX PRO i dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.

Powtórz czynność
dla wszystkich kanałów.

CZAS STOP – masz
podłączoną całą skrzynkę.

CZAS STOP – 54 sekundy!!!!!! Na całą skrzynkę

RUNDA 2.

Montaż kanałów HAVACO Flexo DUCT SPECTRA 1000 do skrzynki rozdzielaczowej HAVACO BOX P8 STANDARD

CZAS START

Załóż uszczelkę na kanał.

Użyj sprayu smarującego.

Włóż kanał wentylacyjny HAVACO Flexo DUCT
w króciec Flexo BOX do oporu.

Zagnij blaszki
po obu stronach króccach.

Powtórz czynność
dla wszystkich kanałów.

CZAS STOP – masz
podłączoną całą skrzynkę.

CZAS STOP – 3 minuty i 46 sekund

WERDYKT

54
sekundy!!!

54
sekundy!!!

HAVACO Flexo
BOX PRO

3 minuty
i 46 sekund

HAVACO Flexo
BOX STANDARD

Wygoda montażu kanału w króćcu

Zabezpieczenie przed wysunięciem

Szczelność połączenia

Czas montażu

Komfort pracy

* bez użycia taśmy izolacyjnej.

3 minuty
i 46 sekund

WYBIERZ ZWYCIĘZCĘ!!!

W skład systemu FLEXO BOX PRO wchodzą poniższe produkty

FLEXO BOX PRO T

FLEXO BOX PRO P

FLEXO BOX PRO K

FLEXO BOX PRO L

FLEXO BOX PRO BYPASS