Użytkowanie zimą rekuperatora KOMFOVENT DOMEKT R

 

Automatyczne zmniejszanie przepływu powietrza w rekuperatorach KOMFOVENT DOMEKT R zimą

W odpowiedzi na liczne pytania pojawiające się w przestrzeni mediów społecznościowych oraz podczas rozmów z pracownikami naszej firmy, pragniemy udzielić szczegółowych informacji dotyczących funkcji automatycznego zmniejszania przepływów powietrza w rekuperatorach DOMEKT R z wymiennikiem obrotowym w okresie zimowym.

Na samym początku należy zaznaczyć, że automatyczne zmniejszanie przepływu powietrza jest ściśle powiązane z niskimi temperaturami zewnętrznymi oraz wysoką wilgotnością powietrza wewnątrz domu.

 

1. Oznaczenie funkcji „Zmniejszanie przepływu powietrza”

Użytkownik jest zawsze informowany o uruchomieniu funkcji przez wyświetlenie na panelu sterowania, w aplikacji mobilnej oraz w websewerze opisanej poniżej ikony.

Funkcja może być wyzwolona w dwóch przypadkach tj:

 

  • aktywna funkcja zabezpieczenia przed oblodzeniem,
  • aktywna kontrola pracy ECO;

 

Obie funkcje zostały opisane w kolejnych punktach.

Zmniejszanie przepływu powietrza

 

2. Funkcja zmniejszania przepływu powietrza – zabezpieczenie przed oblodzeniem obrotowego wymiennika ciepła.

Funkcja jest dostępna w rekuperatorach DOMEKT R z automatyką C6M oraz C8 i pozwala zabezpieczyć obrotowy wymiennik ciepła przed oblodzeniem w przypadku wystąpienia niskich temperatur zewnętrznych i wysokiej wilgotności w domu. Została wprowadzona aby wyjść na przeciw potrzebom użytkowników rekuperatorów DOMEKT w nowych budynkach, w których mamy do czynienia z oddawaniem wilgoci technologicznej. Zmniejszając przepływ ograniczamy jednocześnie odzyk wilgoci. 

Zasada działania w pigułce

1) Algorytm rozpoczyna monitorowanie warunków pracy wymiennika ciepła gdy temperatura zewnętrzna spadnie poniżej -5oC.

2) Automatyka rekuperatora uruchamia algorytm w przypadku, gdy powietrze wywiewane z pomieszczeń ma bardzo wysoką wilgotność względną (np. jak wyżej wspominaliśmy - w nowo wybudowanym domu w związku z zyskami wilgoci od materiałów budowlanych), co mogłoby skutkować nadmierną kondensacją a w konsekwencji oblodzeniem i zablokowaniem wymiennika ciepła.

3) Jeżeli automatyka obliczy, że istnieje ryzyko oblodzenia wymiennika ciepła, rozpocznie zmniejszenie przepływu powietrza do minimalnej wartości. Działanie funkcji nie wpływa na powstanie podciśnienia lub nadciśnienia – instalacja jest cały czas zrównoważona.

4) Jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego wzrośnie do wartości pozwalającej na ciągła pracę wymiennika bez ryzyka oblodzenia, funkcja zostanie automatycznie wyłączona.

Czy można wyłączyć funkcję zabezpieczenia przed oblodzeniem?

Funkcję zabezpieczenia przed oblodzeniem można wyłączyć w każdej chwili, w menu ustawień rekuperatora.
 

WEBSERWER

USTAWIENIA -> KOLEJNOŚĆ ZAŁĄCZANIA -> Zabezpieczenie oblodzenia

Ustawianie funkcji zmniejszania przepływów za pomocą webserwera


PANEL STEROWANIA C6.1

USTAWIENIA (przytrzymać 5 sekund) -> KOLEJNOŚĆ ZAŁĄCZANIA -> Zabezpieczenie oblodzenia

pANEL sTEROWANIA c6.1

 

APLIKACJA KOMFOVENT CONTROL

USTAWIENIA (przytrzymać 2 sekundy) -> KOLEJNOŚĆ ZAŁĄCZANIA -> Zabezpieczenie oblodzenia
 

Aplikacja Komfovent Domekt

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, nie zalecamy wyłączania funkcji w przypadku nowo-wybudowanych domów, które posiadają duże zyski wilgoci od materiałów budlowanych.

Dokładny opis działania funkcji można odnaleźć w instrukcjach obsługi DOMEKT.

 Automatyka C6M – strona 21  POBIERZ >>

 Automatyka C8 – strona 20  POBIERZ >>
 


3. Funkcja zmniejszania przepływu powietrza – kontrola pracy ECO.

Kontrola pracy ECO jest trybem pracy rekuperatora przeznaczonym do minimalizacji zużycia energii. Zmniejszenie zużycia energii realizowane jest poprzez wyłączenie dodatkowych źródeł ciepła/chłodu (np. wyłączenie nagrzewnicy elektrycznej) lub zmniejszenie prędkości obrotowej wentylatorów.

Zasada działania dla okresu zimowego w pigułce

1)  Użytkownik definiuje minimalną temperaturę nawiewu którą rekuperator ma za zadanie utrzymywać w kontroli ECO.

2)  Domyślnie w kontroli ECO, nagrzewnica elektryczna jest wyłączona co oznacza, że rekuperator stara się utrzymywać zadaną temperaturę powietrza nawiewanego wyłącznie z wykorzystaniem wymiennika ciepła oraz poprzez zmniejszenie intensywności wentylacji.

3)  W okresie zimowym, gdy temperatura powietrza nawiewanego jest niższa niż zadana wartość minimalna, rekuperator rozpoczyna proces stopniowego zmniejszania przepływu powietrza aby osiągnąć zadaną temperaturę – w skrajnych przypadkach do wartości minimalnego przepływu.

4)  Jeżeli temperatura powietrza zewnętrznego wzrośnie do wartości pozwalającej na osiągnięcie zdefiniowanej minimalnej temperatury nawiewu, funkcja zostanie automatycznie wyłączona.

Czy można wyłączyć kontrolę ECO?

Oczywiście, kontrola ECO jest jedną z funkcji automatyki C6M oraz C8, w każdym momencie może zostać wyłączona na ekranie głównym panelu sterowania C6.1 / C6.2, w aplikacji mobilnej oraz w webserwerze.

Dokładny opis działania funkcji można odnaleźć w instrukcjach obsługi DOMEKT.

Automatyka C6M – strona 5  POBIERZ >>

Automatyka C8 – strona 6  POBIERZ >>

Podsumowując, automatyczne zmniejszanie przepływu powietrza jest normalnym, dokładnie opisanym w instrukcji użytkownika, działaniem rekuperatora, mogącym wynikać z uruchomienia algorytmu zabezpieczenia wymiennika przed oblodzeniem bądź z aktywnej funkcji ECO. W obu przypadkach funkcja ta ma zapewnić komfortową pracę rekuperacji i to wyłącznie od użytkownika zależy czy ma być aktywna czy też wyłączona.