DOMEKT

Program doboru central wentylacyjnych Komfovent Domekt.

Program dostosowany do wymagań Dyrektywy Ekoprojekt ( Nr 1254/2015).

Narzędzie dla projektantów i firm instalacyjnych z branży HVAC - program doboru DOMEKT - w prosty i intuicyjny sposób pozwala na dobór przez użytkownika optymalnej centrali wentylacyjnej z serii Komfovent DOMEKT (jednostki o wydajności od 50 m3/h do 1000 m3/h). W programie dostępne są rysunki central w formacie DWG.  Upraszcza to  wykorzystania i wstawienie  rysunków w procesie projektowania systemu wentylacyjnego oraz umożliwia łatwe i szybkie porównanie kompaktowych rozmiarów urządzeń Komfovent z innymi dostępnymi na rynku.

Na podstawie parametrów centrali tj.: wydajność, spręż, rodzaj odzysku ciepła, itp., program podpowiada urządzenia spełniające dane wymagania. Dodatkowo istnieje możliwość sprecyzowania pozostałych parametrów technicznych urządzenia, takich jak np.: gęstość wymiennika, układ króćców, strona wykonania, rodzaj nagrzewnicy, parametry czynnika, itp.

Pobierz program DOMEKT

Program doboru Domekt

Wynikiem pracy programu jest gotowa karta doboru central wentylacyjnych Komfovent DOMEKT z podanym typem urządzenia, wymiarami oraz obliczonymi parametrami technicznymi w punkcie pracy takimi jak: hałas, współczynniki SFP, moc wentylatorów, sprawność odzysku ciepła, moc nagrzewnicy, itp. Karta doboru zawiera niezbędne informacje do zamieszczenia w projekcie instalacji wentylacji i klimatyzacji, istotne dane dla branży grzewczej oraz elektrycznej, jak również dla firm instalacyjnych oraz użytkowników końcowych. Kartę doboru można generować do formatu PDF.

 

Karta doboru Karta doboru

 

Podstawowe zalety programu doboru DOMEKT:

 • Szybki dobór urządzeń w z typoszeregu Komfovent DOMEKT.
 • Obliczenia techniczne dla punktu pracy urządzenia,
 • Obliczenia sprawności i parametrów akustycznych wentylatorów,
 • Karta doboru urządzenia w pliku PDF,
 • Możliwość zapisania i późniejszej modyfikacji projektu,

Instrukcja instalacji programu doboru DOMEKT:

 1. Pobierz plik DomektSetup.exe (wielkość pliku 55,6 MB) za pomocą powyższego linku i zapisz go na swoim komputerze.
 2. Uruchom plik DomektSetup.exe w celu rozpoczęcia instalacji oprogramowania.

Program doboru Domekt

 1. Instalacja może potrwać kilkadziesiąt sekund. Zakończenie procesu instalacji jest sygnalizowane poniższym oknem z komunikatem „Finish”.

Program doboru Domekt

 1. Jeżeli to koniecznie program zostanie automatycznie zaktualizowany do najnowszej wersji.

Program doboru Domekt

 1. Po zakończeniu aktualizacji, nacisnij przycisk "Got it! Run Domekt!" aby uruchomić program.
 2. Po uruchomieniu programu doboru wybierz wersję językową, w której będziesz pracować.

 

VERSO

Program doboru central Komfovent Verso

Program dostosowany do wymagań Dyrektywy Ekoprojekt ( Nr 1254/2015).

Narzędzie dla projektantów i firm instalacyjnych z branży HVAC - program doboru  VERSO (dostępny w polskiej wersji językowej) - w prosty i intuicyjny sposób pozwala na dobór przez użytkownika optymalnej centrali wentylacyjnej z serii Komfovent VERSO (jednostki o wydajności od 1000 m3 / h.)

Dzięki programowi, centrale wentylacyjne z typoszeregu VERSO można przeliczyć z uwzględnieniem wymagań projektowych takich jak ilość powietrza, temperatura czy użyte podzespoły. Program charakteryzuje się łatwą i intuicyjną obsługą, daje możliwość wyboru trzech rodzajów odzysku ciepła: na wymienniku obrotowym, krzyżowym (lub podwójnym krzyżowym) oraz przeciwprądowym. W efekcie użytkownik otrzymuje plik PDF (karta doboru) z danymi technicznymi centrali wentylacyjnej: wymiarami, parametrami powietrza, współczynniki SFP, wydajnością, sprawnością odzysku ciepła, zużyciem energii, parametrami akustycznymi urządzenia, a także klasą energetyczną centrali wentylacyjnej.

Ważne! Karta doboru zawiera jasną deklarację, czy urządzenie spełnia wymagania dyrektywy Ekoprojekt - pozycja „Ocena zgodności centrali”.

Pobierz program VERSO

Program VERSO

Program VERSO

Program VERSO

Program VERSO


Potwierdzenie parametrów danego urządzenia oraz pełną ofertę techniczno-handlową, można uzyskać kontaktując się z dystrybutorem urządzeń KOMFOVENT na terenie polski - firmą VENTIA Sp. z o.o

Instrukcja instalacji programu Komfovent Verso

 1. Pobierz plik verso_aktualny.exe (wielkość pliku 38,4 MB) za pomocą powyższego linku i zapisz go na swoim komputerze.
 2. Następnie uruchom pobrany plik w celu rozpoczęcia instalacji oprogramowania.

Instalacja programu

 1. Wskaż katalog w którym zostanie zainstalowany program i kliknij "Install"

Instalacja programu

 1. Instalacja może potrwać kilkadziesiąt sekund. Zakończenie procesu instalacji jest sygnalizowane poniższym oknem z komunikatem „Finish”.

Instalacja programu

 1. Uruchom program za pomocą ikony „Komfovent Verso” na pulpicie.
 2. Po uruchomieniu programu doboru wybierz wersję językową, w której będziesz pracować.

 

 

KLASIK

Program doboru central Komfovent Klasik

Dobór techniczny urządzeń Klasik wykonywany jest według indywidualnych wymagań projektowych przez dział techniczny Komfovent. Dobory wykonywane są przy użyciu zaawansowanej aplikacji komputerowej, która umożliwia dobór jednostek w dowolnej konfiguracji i na dowolne parametry pracy. Program dokonuje wszelkich wyliczeń parametrów powietrza ulegającego obróbce w centrali wentylacyjnej, wyliczenia konstrukcyjne, akustyczne, wyliczenia sprawności , energetyczne, parametry czynników technologicznych takich jak woda grzewcza i lodowa, glikol, parametry zasilania elektrycznego etc. Program generuje szczegółową kartę doborowa ze wszystkimi parametrami, rysunkami urządzenia.

Centrale serii Klasik to nowoczesne urządzenia przeznaczone do najróżniejszych obiektów. Swoje zastosowanie znajdują zarówno w obiektach użyteczności publicznej jak i obiektach przemysłowych. Niestandardowe wykonania, mocna i wytrzymała konstrukcja, nowoczesne i energooszczędne podzespoły sprawiają, że urządzenia Komfovent KLASIK stanowią podstawę trwałej i ekonomicznej eksploatacji instalacji wentylacyjnej.

Możliwe warianty doboru:

 • Program umożliwia dobór urządzeń KLASIK na wymagane parametry (wydajności od 1000 do 120 000 m3/h)
 • Centrale w konstrukcji monobloku lub wielobloku
 • Możliwy dobór trzech rodzajów odzysku ciepła: wymienniki obrotowe, krzyżowe oraz glikolowe
 • Program generuje plik PDF z dobraną centralą oraz obliczeniami technicznymi urządzenia: wymiary urządzenia, parametry powietrza na jakie została dobrana centrala, wydajności, sprawności odzysku, zużycie energii, wymiary paletowe do transportu, akustyka, szczegółowe parametry podzespołów w tym nagrzewnice (wodne/elektryczne), chłodnice (wodne/freonowe) i wiele innych
 • Możliwe wykonania niestandardow: blach kwasoodporna, malowane wnętrze, epoksydowane wymienniki, wukonania basenowe, wykonaia przeciwwybuchowe (Ex), wykonania szpitalne (Atest PZH)
 • Dowolny układ sekcji, dodatkowe puste sekcje, sekcje nawilżania, sekcje tłumienia, sekcje recyrkulacji etc.
 • Możliwość zamówienia okablowanej fabrycznie automatyki

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone