WENTYLACJA

Jest to wymiana powietrza w pomieszczeniach, polegająca na usuwaniu powietrza zanieczyszczonego i doprowadzeniu powietrza świeżego. Wentylacja jest konieczna ponieważ powietrze we wszystkich pomieszczeniach stale ulega zanieczyszczeniu.

Wyróżniamy dwa rodzaje wentylacji:

Typy wentylacji

Grawitacyjna, naturalna
ruch powietrza wywołanego zjawiskami fizycznymi: różnicą temperatur i/lub ciśnienia - wiatrem.

Mechaniczna
wymiana powietrza następuje za pomocą urządzeń mechanicznych – central wentylacyjnych lub wentylatorów. Wentylacja mechaniczna może być nawiewna, wywiewna (wyciągowa) lub nawiewno-wywiewna.

Wymiana powietrza w wentylacji nawiewno-wywiewnej z reguły realizowana jest przez centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła (rekuperatory). Odzysk ciepła jest możliwy dzięki wymiennikom ciepła. Wyróżniamy m. in. : obrotowe, krzyżowe i przeciwprądowe wymienniki ciepła.

Wentylatory, w zależności od rodzaju wykonania, dzielimy na : dachowe, kanałowe, osiowe – ścienne, promieniowe. Natomiast w zależności od rodzaju transportowanego powietrza wyróżniamy wentylator kuchenne, chemoodporne lub przeciwwybuchowe.

Typy wntylatorów

W systemach wentylacji do transportu powietrza wykorzystuje się przewody wentylacyjne okrągłe lub przewody wentylacyjne prostokątne. Na zakończeniu ciągów wentylacyjnych stosuje się przewody wentylacyjne elastyczne, pomaga to zredukować drgania i, w niewielkim stopniu, hałas przenoszony w przewodach wentylacyjnych. Wyciszenie systemów wentylacyjnych można osiągnąć poprzez stosowanie tłumików lub czerpni/wyrzutni tłumiących. Do sterowania wydajnością wentylacji wykorzystuje się przepustnice powietrza (jedno lub wielopłaszczyznowe). Ciągi wentylacyjne nawiewne powinny być izolowane, najczęściej izolacją z wełny mineralnej, w celu zminimalizowania strat ciepła powietrza nawiewanego. Na zakończeniu ciągów wentylacyjnych, w pomieszczeniach, stosuje się zawory powietrzne, anemostaty lub kratki wentylacyjne.

Kanały wentylacyjne, tłumiki, czerpnie/wyrzutnie, przepustnice, zawory powietrzne, anemostaty

Porównanie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Wentylacja grawitacyjnaWentylacja mechaniczna
ZaletyZalety
 • jest prosta i tania
 • brak urządzeń mechanicznych wymagających napędu
 • działa za darmo
 • nie ulega awariom
 • zapewnia odpowiednio intensywną wymianę powietrza
 • łatwo jest zwiększać i zmniejszać jej wydajność
 • jest komfortowa (możliwe jest oczyszczanie, ogrzewanie i chłodzenie świeżego powietrza)
 • dzięki rekuperacji (odzyskowi ciepła) koszty ogrzewania domu są znacznie mniejsze
WadyWady
 • jej skuteczność zależy od warunków atmosferycznych
 • trudno zwiększyć jej wydajność
 • jest przyczyną dużych strat ciepła
 • może powodować dyskomfort (zimne przeciągi)
 • jest droższa od grawitacyjnej, a wentylatory muszą być zasilane energią elektryczną
 • mechaniczne elementy mogą się psuć
 • przewody nawiewne powinno się regularnie czyścić
 • przewody i rekuperator zajmują sporo miejsca

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone