Najważniejsze informacje o inwestycji

Name:

Stixx Grill and Bar

Rodzaj budynku:

Gastronomia

Miasto:

Warszawa

Rozwiązanie:

Komfovent RHP PRO, VERSO PRO S

Modele central:

Komfovent RHP PRO 60; VERSO PRO S-80

Komfovent RHP PRO 60

Komfovent VERSO PRO S-80

Opis :

Zastosowano centrale wentylacyjne Komfovent RHP-60 z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła oraz zintegrowaną, rewersyjną pompą ciepła oraz centrale nawiewne Komfovent Verso PRO S. Restauracja w doskonałej lokalizacji w centrum Warszawy. Centrale wentylacyjne mają za zadanie zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza zarówno na sali restauracyjnej, jak i na kuchni.

Z czym musieliśmy się zmierzyć

Kluczowym zagadnieniem było spełnienie wymogów higienicznych zainstalowanych urządzeń. Centrala oprócz zapewnienia odpowiedniej jakości wentylacji służy również do dogrzewania oraz dochładzania sali restauracyjnej. Za tę funkcję odpowiada zintegrowany w centrali układ rewersyjnej pompy ciepła powietrze-powietrze. Pierwotne rozwiązanie opierało się na centrali wentylacyjnej z chłodnicą freonową współpracującą z agregatem VRF. Propozycja centrali wentylacyjnej Komfovent ze zintegrowaną pompą ciepła ograniczyła koszty pracy (wysokie współczynniki COP) przy jednoczesnym spełnieniu wysokich parametrów projektowych.