Najważniejsze informacje o inwestycji

Name:

Szkoła Muzyczna w Koszalinie

Rodzaj budynku:

Edukacja

Miasto:

Koszalin

Rozwiązanie:

KOMFOVENT RHP PRO; VERSO PRO; VERSO; DOMEKT

Modele central:

KOMFOVENT RHP PRO 10; RHP PRO 50; VERSO PRO R 30; VERSO P 1600 FE; R 2000 FE; DOMEKT R 250 FE; R 300 VE; R 450 VE; CF 700


KOMFOVENT RHP PRO 10; PRO 50.

KOMFOVENT VERSO PRO R 30

KOMFOVENT DOMEKT R 250 FE (44 szt.), R 300 VE (2 szt.), R 450 VE, CF 700 (3 szt.)

Opis :

Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za jakość powietrza zarówno w pomieszczeniach Szkoły Muzycznej - sala koncertowa, sale edukacyjne, stołówka i kuchnia, jak i internatu - pokojach, komunikacji oraz pomieszczeniach sanitarnych.

Z czym musieliśmy się zmierzyć

Dla Szkoły Muzycznej.

Kluczowym aspektem było zachowanie odpowiedniej akustyki w pomieszczeniach. Profil szkoły sprawia, że pracująca wentylacja w każdych warunkach nie mogła przeszkadzać prowadzonym zajęciom lub koncertom. Zastosowane rozwiązania musiały zapewnić maksymalną wydajność urządzeń przy zachowaniu wymaganego poziomu ciszy.

Dla internatu.

Tutaj również kluczową sprawą była akustyka w pokojach i związana z tym głośność urządzeń. Podwieszane centrale wentylacyjne zostały zamontowane indywidualnie w każdym pokoju, aby nie mogły przeszkadzać studentom w ćwiczeniach. Dla obydwu obiektów niezwykle istotna była możliwość wpięcia urządzeń do systemu zarządzania budynkiem (BMS), co stanowi standardową funkcję central wentylacyjnych Komfovent.