Najważniejsze informacje o inwestycji

Name:

CPR - Centrum Powiadomienia Ratunkowego

Rodzaj budynku:

Obiekty użyteczności publ.

Miasto:

Rzeszów

Rozwiązanie:

Komfovent VERSO PRO, VERSO, DOMEKT

Modele central:

Komfovent VERSO PRO R-20; VERSO PRO R-30; DOMEKT S 700 FE

Komfovent VERSO PRO R-20, VERSO PRO R-30

Komfovent DOMEKT S 700 FE

Opis :

Zastosowane centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO oraz centrale nawiewne KOMFOVENT DOMEKT S. Nowy, oddany w 2018 r. budynek CPR w Rzeszowie przy ul. Puławskiego. Znajduje się w nim 19 stanowisk operatorskich, ale obiekt pozwala na zwiększenie ich liczby do 40. To pierwszy w Polsce zaprojektowany i wybudowany nowoczesny obiekt przeznaczony dla potrzeb Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają stałe, świeże powietrze we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Dlaczego Komfovent

Centrum Powiadamiania Ratunkowego działa 24h/dobę, 7 dni/tydzień, 365 dni w roku. Centrale wentylacyjne Komfovent działają non-stop, zapewniając odpowiednią jakość powietrza w budynku. Dzięki zaawansowanej, zintegrowanej automatyce sterowania możliwe jest zachowania maksymalnej wydajności urządzeń przy zachowaniu pełnej kontroli nad kosztami użytkowania.