Automatyka do central wentylacyjno-rekuperacyjno KOMFOVENT

SIEMENS

Zawory i siłowniki SIEMENS VENTIA

Siłowniki do przepustnic powietrza SIEMENS VENTIA

Termostaty i regulatory SIEMENS VENTIA

W zakresie automatyki budynkowej Ventia Sp. z o.o. współpracuje z firmą Siemens.
Siemens Sp. z o.o., polska spółka globalnego koncernu Siemens AG, istniejąca od 1991 roku, jest firmą z branż elektronicznej i elektrotechnicznej. Oferuje na polskim rynku rozwiązania i produkty Siemensa, a także usługi inżynieryjne, doradcze i serwisowe z zakresu automatyki przemysłowej i napędów, automatyki budynkowej, transportu szynowego, wytwarzania energii oraz jej przesyłu i rozdziału, aparatury medycznej do diagnostyki i terapii. Jest aktywnym partnerem polskiej gospodarki, przyczyniającym się do jej modernizacji i promującym technologie, które zapewniają efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych i zmniejszenie skażenia środowiska. Siemens nie ogranicza swojej działalności w Polsce jedynie do sfery biznesowej. Angażuje się także w liczne działania służące polskiemu społeczeństwu, wspierające polską naukę i kulturę.

W ofercie firmy Siemens znajdą Państwo rozbudowany typoszereg następujących grup produktów do instalacji wentylacyjnych i chłodzących:

  • zawory i siłowniki do nagrzewnic, chłodnic i klimakonwektorów
  • termostaty i regulatory pomieszczeniowe do klimakonwektorów
  • siłowniki do przepustnic powietrza
  • sterowniki do central wentylacyjnych
  • czujniki, termostaty i sygnalizatory do opomiarowania i zabezpieczenia instalacji
  • falowniki
  • liczniki ciepła i chłodu
  • urządzenia do zdalnego zarządzania instalacją komfortu dedykowane do regulatorów pomieszczeniowych i sterowników central wentylacyjnych (komunikacja KNX)

Platforma HIT dostępna on-line z wyczerpującą dokumentacją i modułem doboru urządzeń oraz foldery dedykowane poszczególnym grupom produktów niewątpliwie będą pomocne w pracy z naszymi produktami. Zapraszamy na stronę www.siemens.pl/cps

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone