Stavoklima / Ratus II

Program doboru kurtyn powietrznych Stavoklima

Uruchom program

Program RATUS II jest bezpłatną aplikacją, przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców.

RATUS II w sposób intuicyjny przeprowadza użytkownika przez proces doboru kurtyn powietrznych STAVOKLIMA. Wystarczy podać wymiary otworu oraz rodzaj medium którym dysponuje klient. Przechodząc po przez kolejne pola wyboru, program pomaga wybrać typ kurtyny powietrznej oraz odpowiednie dedykowane akcesoria.

Wynikiem pracy programu jest gotowa karta doboru kurtyn powietrznych z podanym typem, istotnymi parametrami technicznymi oraz wszystkimi niezbędnymi akcesoriami potrzebnymi do poprawnej pracy urządzenia. Otrzymana karta doboru zawiera niezbędne informacje do zamieszczenia w projekcie instalacji grzewczych i elektrycznych, istotne dla projektantów, wykonawców oraz użytkowników końcowych. Projekt można zapisać na każdym etapie doboru, a otrzymaną kartę wyeksportować do formatu PDF.

Wprowadzone zmiany w programie:

  • dodanie nowych typów kurtyn powietrznych
  • dodanie nowego sterownika DITRONIC TOUCH
  • aktualizacja danych technicznych kurtyn powietrznych
  • aktualizacja plików językowych
  • aktualizacja schematów elektrycznych
  • poprawienie płynności działania programu


Program dostępny jest w polskiej wersji językowej.