Stavoklima / Akuair

Program doboru elementów tłumiących Stavoklima

Pobierz program

AKUAIR v3.5 – unikalny program wspomagający obliczenia akustyczne

Obliczenia akustyki instalacji wentylacyjnej są niezbędnym elementem każdego projektu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Pozwalają określić teoretyczny poziom hałasu w miejscu przyszłych pomiarów. Istotne jest wzięcie pod uwagę wszelkich aspektów, wad oraz zalet, danego tłumika oraz porównanie wszystkich danych i wybranie właściwego rozwiązania. Dokładność obliczeń programu AKUAIR jest gwarantowana przez certyfikat prestiżowej firmy Studio D - Akustika s. r. o., która przeprowadziła pomiary akustyczne w laboratorium i wystawiła certyfikat dla produktów akustycznych STAVOKLIMA.

W jaki sposób program wyróżnia się na rynku?
Już sam interfejs programu jest wygodny i przyjemny. Prostota obsługi prowadzi użytkownika przez cały program. Program wie jak rozkładać hałas na poszczególne częstotliwości, które następnie może zsumować logarytmicznie. Proponuje również kilka wariantów rozwiązań akustycznych. Można wyszukać oferowane elementy tłumiące według jednego ze wskaźników (spadek ciśnienia, całkowite straty, itd.).

Co program oferuje?
Komfort dokonywania obliczeń oraz kompletne zestawienie wszystkich parametrów wraz z hałasem obliczanych tłumików.

Instalacja.
Instalacja odbywa się za pośrednictwem podstawowego instalatora systemu Windows. Do uruchomienia programu niezbędne jest oprogramowanie JAVA zainstalowane na komputerze (większość użytkowników PC ma takie oprogramowanie, nawet nie wiedząc o tym. Dla tych, którzy go nie mają, oto link, gdzie można pobrać za darmo: http://www.java.com/pl/download/). Po pierwszym uruchomieniu program AKUAIR prosi o rejestrację.

Instrukcja instalacji programu doboru AKUAIR:

1. Pobierz plik AKUAIR.exe za pomocą poniższego linku i zapisz go na swoim komputerze.

2. Uruchom plik AKUAIR.exe w celu rozpoczęcia instalacji oprogramowania.

3. Podaj katalog na dysku twardym w którym zostanie zainstalowany program AKUAIR.

Oraz nazwę katalogu w menu start.
 

4. Wybierz skróty które mają zostać uwtorzone podczas instalacji.

5. Potwierdź instalację klikając "Instaluj".
 

6. Uruchom program klikając przycisk "Zakończ" lub za pomocą ikony „AKUAIR” na pulpicie.