RATUS II - program doboru kurtyn powietrznych STAVOKLIMA

Program RATUS II jest bezpłatną aplikacją, przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców.

RATUS II w sposób intuicyjny przeprowadza użytkownika przez proces doboru kurtyn powietrznych STAVOKLIMA. Wystarczy podać wymiary otworu oraz rodzaj medium którym dysponuje klient. Przechodząc po przez kolejne pola wyboru, program pomaga wybrać typ kurtyny powietrznej oraz odpowiednie dedykowane akcesoria.

Wynikiem pracy programu jest gotowa karta doboru kurtyn powietrznych z podanym typem, istotnymi parametrami technicznymi oraz wszystkimi niezbędnymi akcesoriami potrzebnymi do poprawnej pracy urządzenia. Otrzymana karta doboru zawiera niezbędne informacje do zamieszczenia w projekcie instalacji grzewczych i elektrycznych, istotne dla projektantów, wykonawców oraz użytkowników końcowych. Projekt można zapisać na każdym etapie doboru, a otrzymaną kartę wyeksportować do formatu PDF.

Wprowadzone zmiany w programie:

 • dodanie nowych typów kurtyn powietrznych
 • dodanie nowego sterownika DITRONIC TOUCH
 • aktualizacja danych technicznych kurtyn powietrznych
 • aktualizacja plików językowych
 • aktualizacja schematów elektrycznych
 • poprawienie płynności działania programu

Program dostępny jest w polskiej wersji językowej.

Uruchom program (UWAGA! Wymagana rejestracja)

 

 

Program doboru elementów tłumiących STAVOKLIMA

Logo Acuair

AKUAIR v3.5 – unikalny program wspomagający obliczenia akustyczne

Obliczenia akustyki instalacji wentylacyjnej są niezbędnym elementem każdego projektu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń. Pozwalają określić teoretyczny poziom hałasu w miejscu przyszłych pomiarów. Istotne jest wzięcie pod uwagę wszelkich aspektów, wad oraz zalet, danego tłumika oraz porównanie wszystkich danych i wybranie właściwego rozwiązania. Dokładność obliczeń programu AKUAIR jest gwarantowana przez certyfikat prestiżowej firmy Studio D - Akustika s. r. o., która przeprowadziła pomiary akustyczne w laboratorium i wystawiła certyfikat dla produktów akustycznych STAVOKLIMA.

W jaki sposób program wyróżnia się na rynku?
Już sam interfejs programu jest wygodny i przyjemny. Prostota obsługi prowadzi użytkownika przez cały program. Program wie jak rozkładać hałas na poszczególne częstotliwości, które następnie może zsumować logarytmicznie. Proponuje również kilka wariantów rozwiązań akustycznych. Można wyszukać oferowane elementy tłumiące według jednego ze wskaźników (spadek ciśnienia, całkowite straty, itd.).

Co program oferuje?
Komfort dokonywania obliczeń oraz kompletne zestawienie wszystkich parametrów wraz z hałasem obliczanych tłumików.

Instalacja.
Instalacja odbywa się za pośrednictwem podstawowego instalatora systemu Windows. Do uruchomienia programu niezbędne jest oprogramowanie JAVA zainstalowane na komputerze (większość użytkowników PC ma takie oprogramowanie, nawet nie wiedząc o tym. Dla tych, którzy go nie mają, oto link, gdzie można pobrać za darmo: http://www.java.com/pl/download/). Po pierwszym uruchomieniu program AKUAIR prosi o rejestrację.

Pobierz program (13.7 MB)

Program AKUAIR

 

Instrukcja instalacji programu doboru AKUAIR:

 1. Pobierz plik AKUAIR.exe za pomocą poniższego linku i zapisz go na swoim komputerze.
 2. Uruchom plik AKUAIR.exe w celu rozpoczęcia instalacji oprogramowania.
  Instalacja programu doboru AKUAIR
 3. Podaj katalog na dysku twardym w którym zostanie zainstalowany program AKUAIR,
  Instalacja programu doboru AKUAIR
  oraz nazwę katalogu w menu start
  Instalacja programu doboru AKUAIR
 4. Wybierz skróty które mają zostać uwtorzone podczas instalacji.
  Instalacja programu doboru AKUAIR
 5. Potwierdź instalację klikając "Instaluj".
  Instalacja programu doboru AKUAIR
 6. Uruchom program klikając przycisk "Zakończ" lub za pomocą ikony „AKUAIR” na pulpicie.
  Instalacja programu doboru AKUAIR

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone