Verso-CF 10 - 90 z wymiennikiem przeciwprądowym

Verso-CF 10 - 90 z wymiennikiem przeciwprądowym
Verso-CF 10 - 90 z wymiennikiem przeciwprądowym

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO-CF

 • Centrale typu VERSO-CF to urządzenia nawiewno-wyciągowe wyposażone w rekuperacyjny odzysk ciepła na wymienniku przeciwprądowym
 • Efektywność odzysku ciepła do 82%
 • Konstrukcja z trzech podstawowych bloków: dwa symetryczne zewnętrzne bloki zawierają filtry oraz wentylator, w środkowej części znajduje sie wymiennik ciepła
 • Dla ułatwienia montażu i eksploatacji bloki z nagrzewnicą i chłodnicą posiadają własne obudowy i są montowane poza centralą,.
 • Wyposażona standardowo w automatykę sterującą typu C5

Przeznaczenie:

Są to uniwersalne centrale wentylacyjne o szerokim zakresie zastosowania w:

 • biurowcach i obiektach handlowych
 • zakładach zdrowotnych i medycznych
 • obiektach nauki i oświaty
 • pomieszczeniach o przeznaczeniu przemysłowym i warsztatach.

Konstrukcja KOMFOVENT VERSO

Centrale KOMFOVENT VERSO oferowane są w 9 podstawowych wielkościach o wydajności wentylacyjnej od 1 000 m3/h do 34 000 m3/h, jako jednostki z odzyskiem ciepła lub wyłącznie nawiewne/wyciągowe. Centrale VERSO gwarantują doskonałe parametry eksploatacyjne i cechują się kompaktowymi wymiarami: poszczególne sekcje można wnieść poprzez standardowe drzwi o szerokości 900 mm. Dla wygody użytkowania nagrzewnice, chłodnice i przepustnice zaprojektowano jako osobne sekcje montowane na zewnątrz jednostki, zapewniając tym samym swobodę montażową i oszczędne wykorzystanie miejsca. Możliwy jest montaż w pomieszczeniu, jak również na zewnątrz. Jednostki VERSO wyposażone są w zintegrowany system automatyki, zapewniający niższe koszty instalacyjne i eksploatacyjne urządzenia.


VERSO-PCF obudowa skontruowana z dwóch symetrycznych bloków zawierających filtry i z bloku zawierającego wentylator. Dla wygody użytkownika nagrzewnica powietrza, chłodnica i zawory są montowane na zewnątrz urządzenia.

 • Wygodne i łatwe w obsłudze - Łatwy i szybki dostęp do filtrów, wentylatorów, wymiennika ciepła, nagrzewnicy, chłodnicy, oraz innych komponentów. Pod czas eksploatacji łatwo też te komponenty wymienić, gdy wystąpi taka potrzeba. Nowy mechanizm mocowania filtrów nie tylko zapewnia szczelność, ale też istotnie upraszcza proces wymiany filtra.
 • Bezpieczne i proste - Konstrukcja urządzenia sprawia, że łatwo jest je montować. Segmenty są kompaktowe, bez wystających elementów, dlatego łatwo jest je transportować w miejsce montażu. Wyprodukowane centrale wentylacyjne są odpowiednio zapakowane i przygotowane do transportu.
 • Trwałe - Drzwiczki urządzenia są mocowane stabilnymi i ergonomicznymi zawiasami, które są zamykane zamkami podwójnego docisku. Uszczelki pomiędzy drzwiami są wyprodukowane z elastycznej, odpornej na różne warunki gumy, która ma przestrzenie wypełnione powietrzem. Uszczelki są mocowane do drzwiczek w sposób mechaniczny. Są solidne i szczelne.
 • Efektywny i uniwersalny - Ścianki urządzenia są produkowane z arkuszy ocynkowanej stali z wypełnieniem z 50 mm grubości wełny mineralnej. To zapewnia nie tylko efektywną izolację cieplną i akustyczną, ale też wysoki stopień odporności przeciwogniowej. Elementy dodatkowe do centrali wentylacyjnej – czerpnia, wyrzutnia, rama i daszek – pozwalają na montaż urządzenia na zewnątrz.

Zmodernizowane wymiary urządzeń wentylacyjnych sprawiają, że łatwiej jest osiągnąć parametry techniczne: wolniejszy strumień powietrza wewnątrz urządzenia oraz lepsze parametry akustyczne. W porównaniu z analogicznymi urządzeniami dostępnymi na rynku, centrale VERSO charakteryzują się kompaktowością. Dzięki temu, można łatwo zastosować je w projektach systemów wentylacji oraz zainstalować na obiektach

Automatyka sterowania KOMFOVENT C5

C5 to całkowicie nowa i kompletna automatyka. Automatyka ta łączy najnowsze technologie i zapewnia jeszcze lepszą funkcjonalność central KOMFOVENT. Ergonomiczny i intuicyjny interfejs sprawiają, że C5 zapewnia wygodny dostęp do wszystkich funkcji central VERSO. Zarządzanie i sterowanie centralą moż-liwe jest również przez internet, co zapewnia łatwą i szybką komunikację z urządzeniem.

 • Wskaźnik sprawności wymiennika ciepła
 • Kompensacja temperaturowa strumieni powietrza
 • Wskaźnik współczynnika SFP wentylatorów
 • Wskaźnik przebiegu i zużycia energii
 • Wskaźnik zabrudzenia filtrów (w %)
 • Zintegrowany moduł połączenia z internetem

Funkcje C5

Oszczędność energii

 • Kontrola odzysku ciepła
 • Tryb nocnego chłodzenia latem
 • Kompensacja temperatury zewnętrznej
 • Zdalne uruchomienie 
 • Sterowanie recyrkulacją: czujnik CO2, temperaturowe lub czasowe
 • Kontrola pracy pompy obiegowej

Komfort

 • Kontrola temperatury minimalnej
 • Kontrola jakości powietrza
 • Kontrola nawilżania i osuszania
 • Kontrola temperatury drugiej i trzeciej strefy
 • Wzmocnienie chłodzenia

Zarządzanie

 • Harmonogram tygodniowy
 • Tryb wakacyjny
 • Nadrzędna kontrola centrali poprzez zewnętrzne urządzenie
 • Kontrola trybu grzania i chłodzenia
 • Kontrola pompy ciepła
 • Sterowanie do 30 central z jednego panelu

Bezpieczeństwo

 • Czyszczenie i wstępne ogrzanie obrotowego wymiennika ciepła
 • Tryb uruchomienia i oczekiwania pracy pomp
 • Alarm pożaru na zewnątrz i wewnątrz centrali
 • Kontrola punktu rosy
 • Kontrola nagrzewnicy wstępnej
 • Automatyczne zabezpieczenia i autodiagnostyka

Program doboru central wentylacyjnych Komfovent Verso

Program dostosowany do wymagań Dyrektywy Ekoprojekt ( Nr 1254/2015).

Narzędzie dla projektantów i firm instalacyjnych z branży HVAC - program doboru  VERSO (dostępny w polskiej wersji językowej) - w prosty i intuicyjny sposób pozwala na dobór przez użytkownika optymalnej centrali wentylacyjnej z serii Komfovent VERSO (jednostki o wydajności od 1000 m3 / h.)

Dzięki programowi, centrale wentylacyjne z typoszeregu VERSO można przeliczyć z uwzględnieniem wymagań projektowych takich jak ilość powietrza, temperatura czy użyte podzespoły. Program charakteryzuje się łatwą i intuicyjną obsługą, daje możliwość wyboru trzech rodzajów odzysku ciepła: na wymienniku obrotowym, krzyżowym (lub podwójnym krzyżowym) oraz przeciwprądowym. W efekcie użytkownik otrzymuje plik PDF (karta doboru) z danymi technicznymi centrali wentylacyjnej: wymiarami, parametrami powietrza, współczynniki SFP, wydajnością, sprawnością odzysku ciepła, zużyciem energii, parametrami akustycznymi urządzenia, a także klasą energetyczną centrali wentylacyjnej.

Ważne! Karta doboru zawiera jasną deklarację, czy urządzenie spełnia wymagania dyrektywy Ekoprojekt - pozycja „Ocena zgodności centrali”.

Program VERSO

Więcej informacji

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone