Informacje Ogólne VERSO

Centrale wentylacyjne VERSO

  • VERSO-S - centrale wentylacyjne nawiewne
  • VERSO-R - centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym
  • VERSO-P - centrale wentylacyjne z wymiennikiem krzyżowym
  • VERSO-Px2 - centrale wentylacyjne z podwójnym wymiennikiem krzyżowym
  • VERSO-RHP - centrale wentylacyjne z wymiennikiem obrotowym oraz pompą ciepła
  • VERSO-PCF - centrale wentylacyjne z wymiennikiem przeciwprądowym

Przeznaczenie:

Są to uniwersalne centrale wentylacyjne o szerokim zakresie zastosowania w:

  • biurowcach i obiektach handlowych
  • zakładach zdrowotnych i medycznych
  • obiektach nauki i oświaty
  • pomieszczeniach o przeznaczeniu przemysłowym i warsztatach.

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone