Centrale do pomieszczeń higienicznych KLASIK S Hg, RA Hg

Centrale do pomieszczeń higienicznych KLASIK S Hg, RA Hg
Centrale do pomieszczeń higienicznych KLASIK S Hg, RA Hg

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT KLASIK S Hg, RA Hg

 • Do wentylacji pomieszczeń higienicznych oraz czystych.
 • Gładkie powierzchnie wewnętrzne, bez porowatych elementów lub ostrych krawędzi, zapewniają ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń oraz bakterii chorobotwórczych
 • Wszystkie powierzchnie są dodatkowo uszczelniane spoiwami pyłoszczelnymi
 • Wszystkie powierzchnie obudowy mogą być wykonane ze stali nierdzewnej, która umożliwia mycie centrali za pomocą środków dezynfekujących

Centrale wentylacyjne KOMFOVENT KLASIK to urządzenia przeznaczone do zastosowania w projektach o szczególnych wymaganiach. Mogą być wyposażone w system odzysku ciepła lub funkcjonować w konfiguracji central nawiewnych lub wyciągowych. W zależności od wymagań użytkownika mogą być oferowane jako monoblok lub w konfiguracji wielomodułowej. Szkielet urządzeń KLASIK jest zbudowany z systemu profili aluminiowych, a panele obudowy z blachy ocynkowanej lub blachy kwasoodpornej. Izolację stanowi wełna mineralna grubości 45mm. Na zamówienie obudowa może być pomalowana proszkowo. Standardowo centrale wyposażone są w specjalne uszczelki gwarantujące wysoką szczelność urządzenia oraz izolację akustyczną. Wszystkie drzwi inspekcyjne urządzenia wyposażone są w klamki z możliwością blokady. Istnieje możliwość instalacji urządzeń KLASIK na zewnątrz budynków. Opcjonalne wyposażenie central: regulowane stopy, okna inspekcyjne, podświetlenie sekcji, itp. Urządzenia mogą być wyposażone wg specyficznych wymagań projektowych. Obudowa central klasik odpowiada klasie A pod względem szczelności oraz klasie T3 pod względem przenikania ciepła wg normy EN1886

Centrale KLASIK są dostępne w 11 wielkościach. Ich wydajności wynoszą od 1000 m3/h do 60000 m3/h. Na indywidualne zamówienie dostępne są jednostki o większych wydajnościach. Centrale KLASIK moga być wyposażone w nagrzewnice wodne lub elektryczne, chłodnice wodne lub bezpośredniego odparowania, filtry powietrza od klasy G3 do F9, wymiennik ciepła obrotowy, krzyżowy lub glikolowy, wentylatory typu Plug-in lub z napędem pasowym, nawilżanie parowe lub nawilżanie mgłą wodną, tłumiki akustyczne

Poniższy tekst jest tylko przykładem - Automatyka dobierana według potrzeb klienta

 

Automatyka sterowania KOMFOVENT C5.1

Szczegółowe informacje dla użytkownika

 • Wskazanie przepływu powietrza (m3/h, m3/s, l/s)
 • Sprawność temperaturowa odzysku ciepła (%)
 • Odzyskana energia cieplna (kW)
 • Poziom odzysku energii (%)
 • Licznik czasu pracy wentylatorów (godz.)
 • Zużycie energii przez nagrzewnicę (kWh)
 • Licznik odzysku energii (kWh)

Szeroka gama trybów pracy

 • 5 trybów pracy: Komfortowy1, Komfortowy2, Ekonomiczny1, Ekonomiczny2 oraz Special. Użytkownik ma możliwość regulacji poszczególnych parametrów pracy niezależnie dla kżdego z trybów.
 • Tryby regulacji temperatury: nawiew do pomieszczeń lub wywiew z pomieszczeń. Możliwość wyboru, która wartość ma być regulowana.
 • Rodzaj przepływu powietrza: CAV (stały wydatek powietrza), VAV (zmienny wydatek powietrza), DCV (regulacja bezpośrednia).
 • Harmonogram tygodniowy z możliwością zaprogramowania do 20 zdarzeń, spośród których użytkownik zaprogramować może każdy dzień tygodnia jednym z pięciu trybów pracy.
 • Harmonogram urlopowy pozwala zaplanować do 10 wydarzeń w roku, kiedy centrala pracuje w jednym z trybów pracy lub wyłącza się.

Rozszerzone możliwości sterowania

 • Kontrola do 30 central wentylacyjnych połączonych w sieć z jednego panelu.
 • Możliwość podłączenia panelu sterowania do Internetu, a co za tym idzie sterowanie centralą poprzez standardową przeglądarkę internetową bez konieczności stosowania dodatkowych akcesoriów i programów.
 • Możliwość sterowania centralą poprzez Smartfon z systemem Android.
 • Możliwość regulacji parametrów pracy nie tylko poprzez panel sterowania czy komputer, ale też sygnały zewnętrzne, takie jak Timer, wyłącznik itp., jak również systemy (BMS itp.)

Protokoły komunikacyjne

 • Modbus RTU przez RS-485
 • Modbus TCP przez Ethernet
 • BACnet/IP przez Ethernet
Rozszerzone możliwości regulacji automatyką C5
Regulacja jakości powietrzaIstnieje możliwość nastawy dwóch różnych parametrów jakości powietrza dla dwóch trybów pracy (np. Komfortowy i Ekonomiczny). Parametry te będą regulowane w sposób automatyczny poprzez zwiększanie lub zmniejszanie intensywności wentylacji.
Kompensacja temperatury zewnętrznejFunkcja ta zmienia ilość przepływającego powietrza w zależności od temperatury zewnętrznej, Możliwe jest zaprogramowanie czterech progów temperaturowych, z których dwa odpowiadają warunkom zimowym, a dwa letnim. Przy regulacji zgodnie z krzywą kompensacji temperatury zewnętrznej, bieżąca intensywność wentylacji jest zwiększana bądź zmniejszana.
Chłodzenie nocne latemZadaniem tej funkcji jest oszczędzanie energii latem: Poprzez wykorzystanie chłodnego powietrza w godzinach nocnych do ochłodzenia pomieszczeń. Użytkownik ma możliwość uruchomienia bądź wyłączenia funkcji w dowolnym momencie, jak również nastawić temperaturę, przy której funkcja się uruchomi.
Funkcja nadrzędna OVRFunkcja nadrzędna może zostać uruchomiona sygnałem zewnętrznym (termostat, przełącznik, regulator czasowy, itp.). Otrzymanie sygnału uruchamia funkcję, która przełącza centralę na wcześniej zaprogramowany tryb ignorując dotychczasowy.
Regulacja temperatury minimalnejTryb ten wymusza obniżenie ilości nawiewanego i wywiewanego powietrza, kiedy moc nagrzewnicy jest niewystarczająca do osiągnięcia nastawionej temperatury minimalnej, oraz/lub gdy temperatura za wymiennikiem ciepła jest zbyt niska, zapewniając w ten sposób odpowiednią tempraturę w pomieszczeniu.
Kontrola wilgotnościCentrala wentylacyjna może być sterowana w zależności od poziomu wilgotności. Kiedy funkcja jest uruchomiona użytkownik ma możliwość wyboru miejsca pomiaru: w kanale nawiewnym, wywiewnym, bądź w pomieszczeniu. Użytkownik ma też możliwość wyboru metody sterowania: nawilżanie, osuszanie, bądź obie naraz.
Sterowanie pompami obiegowymiZarówno pompa nagrzewnicy, jak i chłodnicy sterowane są w zależności od bieżącego zapotrzebowania na ciepło lub chłód, a nie od pory roku.
Kompensacja gęstości powietrzaGęstość powietrza uzależniona jest od temperatury. Sterownik C5 ma możliwość automatycznego dostosowywania intensywności wentylacji, utrzymując w ten sposób odpowiedni bilans powietrzny.
Działanie na żądanieFunkcja ta ma na celu uruchomienie centrali wentylacyjnej, gdy ta jest wyłączona, jeżeli jeden z wybranych parametrów zostanie przekroczony (np. CO2, wilgotność, temperatura czy wskazanie czujnika jakości powietrza).
Funkcja sterowania nagrzewnico-chłodnicąMożliwe jest sterowanie wodnej nagrzewnico-chłodnicy oraz chłodnicy freonowej w funkcji grzania.
Nowe funkcje bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przed awarią wymiennika obrotowego lub krzyżowegoFunkcja ta śledzi sprawność temperaturową wymiennika ciepła. Jeżeli poziom odzysku ciepła jest niewystarczający w pamięci zostaje zapisany błąd, oraz wyświetla się odpowiedni komunikat.
Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe wymiennika krzyżowegoPrzy niskich temperaturach zewnętrznych automatyka w sposób ciągły śledzi sprawność temperaturową odzysku ciepła. Jeżeli tendencja jest spakowa, określa moment, w którym wymiennik ciepła zaczyna przemarzać, oraz w sposób automatyczny uruchamia funkcję rozmrażania.
Określenie konieczności serwisuPo upływie 12 miesięcy ciągłej pracy centrali wentylacyjnej pojawia się komunikat o konieczności przeprowadzenia prac serwisowych.
Funkcja czyszczenia wymiennika obrotowegoFunkcja ta gwarantuje, że wymiennik obrotowy nie zanieczyszcza się, gdy nie pracuje. Kiedy centrala wentylacyjna działa bez odzysku ciepła, tj. bęben wymiennika nie obraca się przez jakiś czas, automatyka wymusza jego ruch, dzięki czemu przepływ powietrza zdmuchuje ewentualnie nagromadzony kurz.
Funkcja rozgrzewania wymiennika obrotowegoFunkcja ta uruchamia obrotowy wymiennik ciepła jeżeli centrala wentylacyjna nie pracuje przez jakiś czas, a temperatura wewnątrz urządzenia lub w kanałach wentylacyjnych może spowodować zamarznięcie wymiennika.
Uruchomienie pomp cyrkulacyjnych przy braku pracyJeżeli pompy cyrkulacyjne nie działają przez określony czas, funkcja ta na krótko je włącza.
Ostrzeżenie zbyt niskiego przepływu powietrzaJeżeli centrala wentylacyjna nie uzyska zadanego poziomu przepływu powietrza w określonym czasie, sterownik pokazuje odpowiedni komunikat.
Wyłącznik zewnętrznyFunkcja wyłączania centrali sygnałem zewnętrznym. Możliwe jest użycie funkcji z lub bez autorestartu centrali.
Awaryjne wyłączanie w przypadku pożaruAlarm pożarowy może być wywołany sygnałem zewnętrznym kiedy centrala jest podłączona do centrali pożarowej. Urządzenie wyposażone jest też w alarm wewnętrzny uruchamiający się kiedy temperatura wewnątrz centrali lub kanałach wentylacyjnych znacząco wzrasta.
Inteligentna autodiagnostykaFunkcja sprawdza sterownik oraz wszystkie elementy centrali wentylacyjnej. Jeżeli wykryta zostanie usterka, automatyka C5 wyłącza urządzenie jednocześnie wyświetlając odpowiedni komunikat.

Poniższe informacje są archiwalne

Automatyka sterowania KOMFOVENT C3

Zintegrowane układy automatyki sterowanej zapewniają bezpieczną pracę centrali, sterują zadanymi parametrami systemu wentylacyjnego, a także optymalizują koszty eksploatacji centrali. Do obsługi central wentylacyjnych KOMFOVENT KOMPAKT przeznaczone są sterowniki KOMFOVENT typu C3.

 • Nieskomplikowana obsługa.
 • Obsługa wszystkich funkcji sterowniczych centrali wentylacyjnej
 • Możliwość wyboru języka komunikatów.
 • Użytkownik może obserwować zachodzące procesy na wyświetlaczu LCD.
 • Sterowanie i sygnalizacja strumienia powietrza.
 • Sterowanie jednostką z poziomu komputera PC
 • Zakres temperatury otoczenia dla karty głównej sterownika: od -20 do +45°C, wilgotność maks. 90%.
 • Zakres temperatury otoczenia dla panelu sterowniczego: od 0 do +40°C, wilgotność maks. 80%.
 • Napięcie zasilania: 230 V/50 Hz.
 • Moc: 12 W
 • Wejścia: analogowe - 8, cyfrowe - 8, ciśnieniowe - 2.
 • Wyjścia: analogowe - 5, tyrystorowe - 3, cyfrowe - 8.
 • Wymiary zdalnego panelu sterowniczego: 156x79x26mm.
 • Długość kabla standardowego: 10m

System automatyki central wentylacyjnych KOMFOVENT C3:

Panel sterowniczy

Panel sterowniczy może zostać zainstalowany w dowolnym dogodnym dla użytkownika miejscu. Wyświetlacz LCD na panelu pozwala na swobodne monitorowanie poszczególnych parametrów, które mogą być nastawiane za pomocą przycisków dotykowych. Długość kabla połączeniowego do 150 m.

Czujniki

Do sterowania procesem wentylacji: czujnik temperatury powietrza doprowadzanego, czujnik temperatury powietrza wywiewanego, czujnik temperatury zewnętrznej, czujnik obrotowego wymiennika ciepła, czujnik płytowego wymiennika ciepła, czujnik temperatury powrotnej wody.

Funkcje automatykiOpis
Sterowanie za pomocą pulpitu sterowaniaPulpitem można sterować pracą urządzenia: ustawiać temperaturę, nadawać różne ustawienia, włączyć lub wyłączyć urządzenie
Włączenie i wyłączenie urządzenia na odległośćJest możliwość włączania oraz wyłączania urządzenia dodatkowym przyrządem
Regulacja temperatury nawiewanego powietrza, podtrzymywanie ustalonego poziomu temperaturyUrządzenie automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze zadanej przez użytkownika
Regulacja i podtrzymywanie temperatury w pomieszczeniuUrządzenie automatycznie nawiewa powietrze o temperaturze zadanej przez użytkownika
Korygowanie temperaturyMożliwość skorygowania temperatury nawiewanego powietrza i temperatury w pomieszczeniu na określony czas.
Dobór algorytmu podtrzymywanej temperaturyUżytkownik może zaprogramować na pulpicie temperaturę nawiewanego powietrza lub temperatury w pomieszczeniu.
Sterowanie intensywnością wentylacji sygnałem zdalnymIntensywność wentylacji centrali może być sterowana za pomocą zestyków zewnętrznych. Możliwość aktywowania z poziomu zestyków zewnętrznch czwartego poziomu wentylacji.
Tryb automatycznego podtrzymywania temperaturyTryb podtrzymywania temperatury wybierany jest automatycznie, w zależności od temperatury zewnętrznej
Tryb sterowania stałym strumieniem powietrznym (CAV)Urządzenie będzie dostarczało i usuwało stałą ilość powietrza, zależną od potrzeb wentylacji w różnych pomieszczeniach. Przy częstej zmianie potrzeb wentylacji, taki sposób utrzymania ilości powietrza znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia.
Tryb sterowania zmiennym strumieniem powietrznym (VAV) *Urządzenie będzie dostarczało i usuwało ilość powietrza, zależną od potrzeb wentylacji w różnych pomieszczeniach. Przy częstej zmianie potrzeb wentylacji, taki sposob utrzymania ilości powietrza znacznie obniża koszty eksploatacji urządzenia
Możliwość sterowania intensywnością wentylacji według wskaźników zewnętrznych czujników *Przewidziana możliwość korygowania intensywności wentylacji, uwzględniając zwiększony poziom CO2, poziom wilgoci, itd.
Korygowanie wentylacji zimąZimą kiedy nie wystarcza mocy ogrzewania, temperatura jest podtrzymywana poprzez zmniejszenie intensywności wentylacji
Ustalanie trybu działania centraliW trybie automatycznym centrala działa według tygodniowego harmonogramu. W trybie ręcznym centrala działa według ustalonego harmonogramu nieprzerwanie
Programowanie tygodniowego harmonogramu centraliNa pulpicie sterowania można ustawić tygodniowy harmonogram działania z trzeba okresami dnia. Dla każdego okresu dnia, można wybrać poziom intensywności wentylacji i poziom podtrzymywanego ciśnienia
Wybór sezonuW celu uzyskania najbardziej oszczędnego trybu działania można wybrać tryb działania letniego i zimowego.
Automatyczna zmiana sezonuW zależności od temperatury na zewnątrz sezon jest ustalany automatycznie.
Sterowanie pompąPompa wodna sterowana w zależności od temperatury na zewnątrz i w zależności od potrzeb
Chłodzenie nocneFunkcja zapewniająca oszczędność energii w lecie: pomieszczenia rozgrzane w ciągu dnia, mogą być chłodzone zewnętrznym powietrzem w ciągu nocy
Zwrot ochłodzonego powietrzaLatem ochłodzone powietrze jest zwracane do pomieszczenia
Funkcja nadrzędna OVR *Czwarty poziom wentylacji aktywowany przez zewnętrzny sygnał. Funkcja z największym priorytetem, pracująca w każdym trybie urządzenia (nawet gdy urządzenie jest wyłączone). Zapewnia możliwość swobodnego programowania intensywności wentylacji, osobno dla wentylatora nawiewnego i wyciągowego.
Korekta wentylatora wyciągowegoNa określony czas można zmniejszyć prędkość obrotów wentylatora wyciągowego, w zależności od sygnałów zewnętrznych.
Funkcje ochronyOpis
Ochrona nagrzewnicy wodnej przed zamarznięciemMaksymalnie zmniejsza możliwość zamarznięcia wody
Ochrona nagrzewnicy elektrycznej przed przegrzaniemUżytkownik nie musi się przejmować z powodu możliwej usterki, nagrzewnica automatycznie się wyłącza, gdy powstaje niebezpieczeństwo że urządzenie się przegrzeje
Przewidziane ochłodzenie nagrzewnicy, po wyłączeniu centrali wentylacyjnej w okresie podgrzewania powietrza, wentylatory będą działać przez wyznaczony czas
Ochrona płytowego wymiennika ciepła przed przemarznięciemPrzy niskich temperaturach zewnętrznych chroni wymiennik ciepła przd przemarznięciem
Ochrona wentylatorów przed przegrzaniemSilnik wentylatora zabezpieczony przed uszkodzeniem
Kontrola rotacji obrotowego wymiennika ciepłaW przypadku uszkodzenia wymiennika ciepła, urządzenie się wyłącza.
Awaryjne wyłączanie podczas pożaruPo przyłączeniu centrali do systemu sygnalizacji bydynku, centrala automatycznie wyłączy się po dostarczeniu przez system sygnału o pożarze
Awaryjne unieruchomienie centrali stosując limit temperaturowyJeśli temperatura podawanego powietrza przewyższa maksymalnie dozwoloną temperaturę, centrala jest unieruchamiana
Sygnalizowanie o usterce na odległośćMożliwość komunikowania o uszkodzeniu centrali na odległość
Inne funkcjeOpis
Indykacja zanieczyszczenia filtrówPo zanieczyszczeniu chociaż jednego filtru pojawia się odpowiednia informacja na wyświetlaczu pulpitu sterującego
Wskaźnik trybu działania, temperatury i czasu na ekranie pulpitu sterującegoUżytkownik może śledzić wszystkie procesy
Wskaźnik usterekW wyniku usterek w częściach lub elementach centrali, urządzenie wyłącza się. Na wyświetlaczu pulpitu pojawia się komunikat tekstowy
Wybór językaNa pulpicie sterowania można wybrać język menu
Wskazówki wydajności urządzeniaMożna kontrolować ilość nawiewanego i wywiewanego powietrza
Komputerowe sterowanie urządzeniem *Możliwość kontrolowania urządzenia komputerem, przez sieci komputerowe lub Internet

* funkcja zamawiana dodatkowo

Niestety, nie odnaleziono żadnego produktu.

Program doboru central KOMFOVENT KLASIK

Dobór techniczny urządzeń Klasik wykonywany jest według indywidualnych wymagań projektowych przez dział techniczny Komfovent. Dobory wykonywane są przy użyciu zaawansowanej aplikacji komputerowej, która umożliwia dobór jednostek w dowolnej konfiguracji i na dowolne parametry pracy. Program dokonuje wszelkich wyliczeń parametrów powietrza ulegającego obróbce w centrali wentylacyjnej, wyliczenia konstrukcyjne, akustyczne, wyliczenia sprawności , energetyczne, parametry czynników technologicznych takich jak woda grzewcza i lodowa, glikol, parametry zasilania elektrycznego etc. Program generuje szczegółową kartę doborowa ze wszystkimi parametrami, rysunkami urządzenia.

Centrale serii Klasik to nowoczesne urządzenia przeznaczone do najróżniejszych obiektów. Swoje zastosowanie znajdują zarówno w obiektach użyteczności publicznej jak i obiektach przemysłowych. Niestandardowe wykonania, mocna i wytrzymała konstrukcja, nowoczesne i energooszczędne podzespoły sprawiają, że urządzenia Komfovent KLASIK stanowią podstawę trwałej i ekonomicznej eksploatacji instalacji wentylacyjnej.

Możliwe warianty doboru:

 • Program umożliwia dobór urządzeń KLASIK na wymagane parametry (wydajności od 1000 do 120 000 m3/h)
 • Centrale w konstrukcji monobloku lub wielobloku
 • Możliwy dobór trzech rodzajów odzysku ciepła: wymienniki obrotowe, krzyżowe oraz glikolowe
 • Program generuje plik PDF z dobraną centralą oraz obliczeniami technicznymi urządzenia: wymiary urządzenia, parametry powietrza na jakie została dobrana centrala, wydajności, sprawności odzysku, zużycie energii, wymiary paletowe do transportu, akustyka, szczegółowe parametry podzespołów w tym nagrzewnice (wodne/elektryczne), chłodnice (wodne/freonowe) i wiele innych
 • Możliwe wykonania niestandardow: blach kwasoodporna, malowane wnętrze, epoksydowane wymienniki, wukonania basenowe, wykonaia przeciwwybuchowe (Ex), wykonania szpitalne (Atest PZH)
 • Dowolny układ sekcji, dodatkowe puste sekcje, sekcje nawilżania, sekcje tłumienia, sekcje recyrkulacji etc.
 • Możliwość zamówienia okablowanej fabrycznie automatyki

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone