Zamów katalog i cennik

1. Wybierz katalog

Cennik produktów VENTIA

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 50–90000 m³/h
Katalog techniczny central wentylacyjnych Komfovent, dedykowanych do mieszkań, apartamentów, domów oraz obiektów niemieszkalnych. Znajdują się w nim wyczerpujące informacje techniczne na temat central, jak również sposobu ich działania oraz funkcji automatyki.

Katalog central Komfovent

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 50–600 m³/h
Ulotka techniczna zawierająca informacje ogólne na temat wentylacji mechanicznej oraz zasady działania centrala wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Ułatwia szybki dobór jednostek z serii Komfovent DOMEKT. NOWOŚĆ! Nowe wielkości central DOMEKT, urządzenia z wymiennikami przeciwprądowymi, automatyka C4PLUS.

Broszura Komfovent DOMEKT

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 400–7 000 m³/h
Ulotka techniczna zawierająca informacje ogólne na temat wentylacji mechanicznej oraz zasady działania centrala wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Ułatwia szybki dobór jednostek z serii Komfovent VERSO.

Broszura Komfovent VERSO

Centrale wentylacyjne z obrotowym wymiennikiem ciepła i zintegrowaną pompą ciepła o wydajności od 80 – 20 000 m3/h. Ulotka techniczna wyjaśniająca sposób pracy central ze zintegrowaną pompą ciepła. Pozwala na wstępny dobór urządzenia, oraz przedstawia zalety proponowanego rozwiązania.

Broszura Komfovent RHP

2. Podaj dane odbiorcy

Zawód

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone