Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie central wentylacyjnych i rekuperacyjnych KOMFOVENT. Jeżeli nie znajdziesz odpowiedzi na interesujące Cię zagadnienie, możesz skontaktować się z naszym specjalistą:

PAWEŁ BOCIAN, Kierownik Produktu Centrale Wentylacyjne
Tel. 505 143 710 Email: pawel.bocian@ventia.pl

Gdzie mogę znaleźć na Państwa stronie www aktualne deklaracji i atesty do poszczególnych central wentylacyjnych ?

Na stronie internetowej w grupie produktowej centrale wentylacyjne KOMFOVENT jest zakładka „Centrum informacji". W tej zakładce znajduje się folder „Certyfikaty”, w którym można znaleźć wszystkie dostępne dokumenty. Dodatkowo po wejściu na wybrany model centrali mamy do wyboru zakładkę „Pliki do pobranie" gdzie znajdują się wszystkie dostępne dla danego modelu informacje.

Mam urządzenie ze starym typem automatyki, do której nie mogę znaleźć na stronie instrukcji. Skąd je wziąć?

W celu uzyskania informacji na temat poprzednich wersji automatyki prośba o kontakt z kierownikiem produktu centrale wentylacyjne: Paweł Bocian nr tel: 505 143 710 lub email: pawel.bocian@ventia.pl

Chciałbym przeprowadzić szkolenie produktowe dla swoich pracowników ( instalatorzy + projektanci ). Czy jest taka możliwość i kto organizuje takie szkolenia?

Firma Ventia daje możliwość przeprowadzenia różnego typu szkoleń zarówno dla instalatorów jak i projektantów central wentylacyjnych. Na stronie znajduje się zakładka Szkolenia, w której można zgłosić chęć udziału w szkoleniu. Osoba odpowiedzialna za szkolenia skontaktuje się w celu dogrania szczegółów szkolenia.

Co zrobić w razie awarii urządzenia na gwarancji?

Na stronie znajduje się zakładka Serwis, z której można pobrać formularz zgłoszenia serwisowego. Wypełnione i podpisane zgłoszenie wysyła się na wskazany adres. Po otrzymaniu zgłoszenia serwis będzie niezwłocznie nie kontaktować się w celu naprawy szkodzenia.

Czy na stronie znajdują się instrukcje do wszystkich typów urządzeń?

W zakładkach produktowych przy każdej centrali jest miejsce z plikami do pobrania, gdzie znajdują się wszystkie dostępne dla danego modelu instrukcje. Dodatkowo można otworzyć zakładkę Centrum informacji gdzie również zebrane są wszystkie dostępne instrukcje.

Czy w ofercie Komfovent są centrale do małych obiektów takich jak mieszkania, segmenty, domki jednorodzinne?

W ofercie central KOMFOVENT są centrale serii DOMEKT dedykowane do obiektów o małych wydajnościach powietrza do 700 m3/h.

Czy centrale Komfovent posiadają sterownik?

Wszystkie centrale KOMOFVENT (Domekt, Komapkt, Verso) zawierają okablowaną fabrycznie automatykę, która zawiera panel sterowania, dostarczany razem z urządzeniem.

Do kogo można przesłać zapytanie ofertowe odnośnie central wentylacyjnych?

W zakładce Kontakt można znaleźć kontakty do osób zajmujących się ofertowaniem w biurze lub bezpośrednio do kierowników regionalnych. Osoby odpowiedzialne za dany region oprócz wyceny służą również pomocą techniczną.

Czy centrale Komfovent posiadają przeciwprądowe wymienniki ciepła?

W ofercie KOMFOVENT znajdują się centrale RECU 400VE(W)CF, RECU 500PE(W)CF oraz RECU 700H(V)E(W)CF wyposażone w wysokowydajne wymienniki przeciwprądowe.

Czy centrale serii Domekt można montować w nieogrzewanych pomieszczeniach (np. poddasza)?

Tylko centrale z obudową o grubości 45 mm można montować w nieogrzewanych pomieszczeniach. Taka obudowę w serii Domekt ma centrala REGO 600, natomiast w serii Kompakt wszystkie urządzenia.

Czy centrale Komfovent Rego z wymiennikiem obrotowym posiadają odpływ skroplin?

Centrale serii REGO wyposażone w wymienniki obrotowe nie posiadają odpływu skroplin, gdyż ich konstrukcja wyklucza powstawanie skroplin. Dzięki temu nie trzeba instalować dodatkowej instalacji odprowadzenia skroplin a w okresie zimy nie ma ryzyka zamarzania wymiennika ciepła.

Czy wymienniki ciepła można czyścić?

Tak, zaleca się okresowe czyszczenie wymiennika ciepłą , gdyż zanieczyszczony wymiennik może mieć mniejszą sprawność temperaturową i przez to działać mniej efektywnie. Wymienniki ciepła w centralach KOMFOVENT wykonane są z aluminium dzięki czemu są bardzo sprawne i trwałe, a czyszczenie można wykonać wodą z odpowiednim detergentem lub sprężonym powietrzem.

Czy do uruchomienia centrali Komfovent konieczne jest wezwanie serwisu fabrycznego?

Nie. Centrale KOMFOVENT DOMEKT , KOMPAKT i VERSO budowane są w myśl zasady Plug & Play ( Włącz i korzystaj). Większość elementów jest fabrycznie okablowana i podłączona, dlatego instalator mam maksymalnie uproszczony montaż i nie musi wzywać dodatkowego serwisu producenckiego.

Chciałbym sterować centralą wentylacyjną przez komputer. Czy jest taka możliwość, w których modelach?

Wszystkie obecnie produkowane centrale KOMFOVENT można sterować przy pomocy komputera. Automatyka centrali wykorzystuje do komunikacji protokół MODBUS, który może być wykorzystany do sterowania przy pomocy komputera. W zależności od sposobu podłączenia urządzenia do komputera kabel Ethernet, RS485 może być konieczność użycia modułu sieciowego PING2, który ułatwia podłączenie centrali do sieci lokalnej. Więcej informacji w zakładce Centrum Informacji – Program sterujący PC.

Panel C 5.1 nie reaguje na dotyk. Co zrobić?

W przypadku braku reakcji panelu sterowania C5.1 na dotyk, należy dokonać jego kalibracji. Załączona instrukcja przedstawia jak w prosty sposób dokonać tego samodzielnie. Pobierz instrukcję (PDF 680 kb).

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone