Zamów katalog i cennik

1. Wybierz katalog

Cennik produktów VENTIA

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 50–600 m³/h
Katalog techniczny central wentylacyjnych Komfovent DOMEKT, dedykowanych do mieszkań, apartamentów, domów oraz obiektów o mniejszej kubaturze. Znajdują się w nim wyczerpujące informacje techniczne na temat central typu DOMEKT REGO oraz DOMEKT RECU, jak również sposobu ich działania oraz funkcji automatyki. NOWOŚĆ! Nowe wielkości central DOMEKT, urządzenia z wymiennikami przeciwprądowymi, automatyka C4PLUS.

Katalog central Komfovent DOMEKT

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 50–600 m³/h
Ulotka techniczna zawierająca informacje ogólne na temat wentylacji mechanicznej oraz zasady działania centrala wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Ułatwia szybki dobór jednostek z serii Komfovent DOMEKT. NOWOŚĆ! Nowe wielkości central DOMEKT, urządzenia z wymiennikami przeciwprądowymi, automatyka C4PLUS.

Ulotka Komfovent DOMEKT

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 400–7 000 m³/h
Katalog techniczny central wentylacyjnych Komfovent KOMPAKT, dedykowanych do domów, obiektów biurowych, przemysłowych, itp. Znajdują się w nim wyczerpujące informacje techniczne na temat central typu REGO, RECU, OTK, jak również informacje na temat akcesoriów, automatyki oraz materiałów eksploatacyjnych do central KOMFOVENT. NOWOŚĆ! Nowe wielkości central KOMPAKT, urządzenia z silnikami EC oraz unikalne rozwiązania techniczne w centralach REGO.

Katalog central wentylacyjnych Komfovent KOMPAKT

Centrale wentylacyjne i rekuperacyjne o wydajnościach 400–7 000 m³/h
Ulotka techniczna prezentująca w sposób zwięzły i przejrzysty pełny typoszereg central wentylacyjnych Komfovent KOMPAKT. Znajdują się w niej podstawowe informacje techniczne na temat central typu REGO, RECU. Umożliwia szybki dobór urządzeń.

Ulotka techniczna Komfovent KOMPAKT

Centrale wentylacyjne o wydajnościach 1 000–26 000 m³/h
Katalog techniczny central wentylacyjnych Komfovent VERSO, dedykowanych do obiektów wielko kubaturowych np. biurowce, centra handlowe, szkoły, obiekty przemysłowe lub użyteczności publicznej. Znajdują się w nim informacje techniczne na temat central typu VERSO-S, VERSO-P oraz VERSO-R. Opis budowy central oraz działania zintegrowanej automatyki C3.

Katalog central Komfovent VERSO

2. Podaj dane odbiorcy

Zawód

Nie ma żadnych produktów dodanych do zamówienia

© Ventia 2017. Wszelkie prawa zastrzeżone